jks
05.02.08,23:06
Dobrý večer,
30.11. 2007 sme predčasne ukončili leasing nakladača, ktorý mal trvať ať do 08/2008. Začiatok bol v 09/2004. Nakladač sme potom predali až v januári 2008, teda k 31.12.2007 sme ho mali v majetku.
Keď budem prepočítavať odpisy, mám porovnávať odpisy z leasingu k 30.11.2007 s odpismi vyrátamými k 31.12. roku 2007? Mne totiž vychádza, že v tom prípade, budem musieť daňový základ znížiť, pretože zvýšim odpisy. A zostatková cena bude k 31.12.2007 už podľa tých prepočítaných odpisov.
Napr. Odpisy počas leasingu 991000/k 30.11.2007/ ale zrýchlené odpisy k 31.12.2007 sú 1 018 000.
Ešte sa chcem opýtať, keď mi na účete 474 vznikol po začtovaní predajnej ceny preplatok, tak ho môžem zaúťtovať 548/474 a tiež poplatok za predčasné ukončenie zmluvy som účtovala 548/325.

Ďakujem
jks
06.02.08,11:49
Medzitým som zháňala iné informácie k môjmu prípadu a zistila som, že keďže som evidovala majetok k 31.12.2007 môžem uplatniť do daňových výdavkov zrýchlené odpisy. Z toho mi teda vyplýva, že aj zostatková cena bude po uplatnení týchto odpisov.
Dúfam, že leasingové úroky uplatnené do 30.11.2007 ostanú v daň. výdavkoch.
To čo mám na 548 mi vychádza, že nebude daňovým výdavkom.
Môže byť?