Fila
06.02.08,09:17
Prosím Vás o radu, slovenská firma registrovaná pre DPH na Slovensku bude pre ruskú firmu, ktorá u nás nemá stálu prevádzkareň, ani tu nie je registrovaná pre daň, demontovať výrobné zariadenie zo slovenskej továrne. Ruská firma ho kúpila od inej firmy. My teda iba poskytneme službu - demontáž výrobného zariadenia. Výrobné zariadenie bude následne na účet ruskej firmy odvezené do Ruska. Je toto možné považovať v zmysle § 47 odst. 5 - spracovateľské operácie na hnuteľnom majetku, ktorý bol ... nadobudnutý na účely vykonania takých spracovateľských operácii v tuzemsku a ktorý je odoslaný alebo prepravený mimo ES ......v prípade že budeme mať JCD? Teda môžem faktúru vystaviť bez DPH ako oslobodený vývoz služieb?
Ďakujem
Fila
06.02.08,10:21
Prosím poraďte mi niekto!!!!!!
Ďakujem