Dodo_1
15.03.05,17:26
Prosím Vás,poradíte niekto s paušálnymi výdavkami?Je tu možné odpočítať ešte aj 82 000 Sk /odpoč.položku/ alebo je to zahrnuté už v tých % výdavkov?
Nike
15.03.05,16:34
Myslíš odpočítateľnú položku na daňovníka 80832,- Sk?

Paušálne výdavky = už z názvu je zrejmé, že sú to výdavky. 25% + poistné SP a ZP uvádzaš do DP B oddiel VI výdavky.
Odpočítateľnú položku uvádzaš až v riadku 71 t.j. až po zistení základu dane zo všetkých činností.
Dodo_1
15.03.05,16:36
Ano myslím túto položku.Ak môžeš,urob mi prosím Ťa príklad na celkový ročný príjem 200 tis.Sk a uplatňujeme 60%. Dík.
Nike
15.03.05,17:04
DP B predpokladám živnosť

oddiel VI R2 príjmy =200000
oddiel VI R2 výdavky=120000
Riadok 8 a R10 = SPOLU detto
R37=200000
R38=120000
R39=80000
R43=80000
Výpoet základu dane
R60, R63, R65, R67, 68, R69=80000
R70=80000
R71=80832
R73=80832
R74=0

K 60% môžeš pripočítať zaplatené poistné ZP, SP - ale aj tak v r 74=0
v odd. XIII x
stačí takto?
Dodo_1
15.03.05,17:21
Áno,ďakujem pekne.
lubo.f
08.01.07,13:31
Ak som minulý rok použil výdavok podľa účtovníctva a tento chcem paušál 40%, nakoľko mi viac vyhovuje, netreba to nikde uvieť, zahlásiť?

Ak som dobre pochopil rozdiel medzi učtovníctvom a paušálom, tak zdaniteľný príjem zostáva, len odpočitateľný výdavok je 40% so zdaniteľného príjmu + odvody do fondov?
Marína
08.01.07,13:39
Hlásiť to nikam nemusíš, ale musíš si upraviť základ dane o ...... pokračovanie v
prechod z .. na ... (http://www.porada.sk/t36538-prechod-z-pausalnych-vydavkov-na-normalne.html?highlight=prechod+pau%B9%E1lnych)
Táto téma je tu prediskutovaná mnohokrát. Klikni pod mojim podpisom na návod, aby si vedel, ako máš hľadať na Porade.