tibor
16.03.05,12:00
priatelia - chcem sa len uistiť, či postupujem správne vo vylňaní DP známej. V podstate som si prešiel pomocou vyhľadávania "príjem zo zahraničia" a čiastočne podľa toho som urobil nasledovné DP FO B:

riadok 36 - prájmy celkom 450.000 (396.941 závislá+53.059 zahraničie)
riadok 70 - to isté, 450.000
riadok 71 - 80.832
riadok 72 - 18.351 (rozdiel 80.832 - príjmy manžela za rok 2004)
riadok 73 - automaticky 99.183
riadok 74 - automaticky 350.817
riadok 75 - výpočet 66.655

a teraz k tomu, čo si chcem overiť:
riadok 76 - príjmy anglicko 53.059 počas 2,5 mesiaca neplateného voľna
riadok 77 - prepočet 297.758
riadok 78 - prepočet 56.574

riadky 79-83 aj po prečítaní nerozumiem - resp. nemám trpezlivosť to hľadať ďalej v zákonoch

riadok 84 - nechal by som 56.574, teda by som nebral v úvahu príjmy v Anglii
riadok 85 - 51.607

Bonus sa netýka...čiže nič do riadkov 86-91
riadok 93 - zrazené preddavky zo závislej činnosti 56.926

riadok 97 je mínusom 4.967, čo žiadam vrátiť na účet...

poprosil by som o vyjadrenie sa niekoho, kto robí DP FO B - resp. má skúsenosť s príjmami zo zahraničia popri závislej činnosti, teda k vyplneniu riadkov 76-83...

vďaka
heluška
16.03.05,12:18
Nechápem prečo riadok 85- 51 607,00, nemá tam byť 56574,00?Predpokladám,že robíš spôsobom vyňatia príjmov zo zahraničia, takže vyplňuješ riadky 76-78, tie riadky 79-83 vyplňuješ vtedy,ak robíš zápočet dane zo zahraničia.Takže buď jeden spôsob alebo druhý.Ale pokiaľ ide o Anglicko,podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia máš robiť metódou vyňatia, čiže riadky 76-78.
tibor
17.03.05,05:23
vďaka...pozriem ešte raz tie tiadky...