Monča
16.03.05,13:31
Účtujem s JÚ. Evidujem pohľadávky ešte od roku 1991. Viem, že firmy už dávno neexistujú, v niektorých prípadoch mám oznámenia z exekútorského úradu, že exekúcie boli pozastavené, v jednom prípade zo súdu, že dlžník zomrel a nezostal po ňom majetok. Mám aj takého pohľadávky naďalej započítať do celkového stavu pohľadávok a uviesť vo výkaze, keď sú nevymožiteľné?
Melnick
16.12.06,09:19
Obnova témy - prosba o radu

Vypracovávala som klientovi DP za rok 2005 . Vo výkaze o majetku a záväzkoch som pochopiteľne stavy ku koncu r.2004 uviedla ako stavy
na začiatku obdobia. Problém nastal v okamihu keď klient požiadal o úver a k žiadosti mal predložiť výkazy o majetku a záväzkoch. Jeho záväzky boli v sume cez 2 mil.Sk a to bol dôvod neposkytnutia úveru.
Problém je ale v tom,že klient nie je dlžníkom/to mi tvrdí/ a predchádzajúci účtovník mu k.31.12.2002 vytvoril záväzok ku ktorému neexistuje žiadny doklad , tento záväzok sa objavoval iba v koncoročných výkazoch.Navyše po mojom pátraní v dokladoch z minulých rokov som zistila,že záväzok bol vytvorený voči nemu samému ,ako nepodnikateľovi.
Čo si o tom myslíte? Ako to vyriešiť ?
Ďakujem za každú radu,názor a prípadné vnesenie svetla do prípadu.
/Určité podozrenie mám,ale aby som neovplyvňovala Vaše názory,zatiaľ ich nezverejním.Iba podotknem ,že v tom čase bol platiteľ DPH,čo teraz už nie je.

/zlezaradil Teraz zisťujem,že prvý príspevok bol zaradený nesprávne a som urobila rovnakú chybu-sme v téme PÚ:confused:
Jana Acsová
16.12.06,09:22
Problém je ale v tom,že klient nie je dlžníkom/to mi tvrdí/ a predchádzajúci účtovník mu k.31.12.2002 vytvoril záväzok ku ktorému neexistuje žiadny doklad , tento záväzok sa objavoval iba v koncoročných výkazoch.Navyše po mojom pátraní v dokladoch z minulých rokov som zistila,že záväzok bol vytvorený voči nemu samému ,ako nepodnikateľovi.
Čo si o tom myslíte? Ako to vyriešiť ? Každý záväzok podlieha inventarizácii. Rozanalyzovať situáciu a doriešiť, či záväzok reálne existuje. Viď definícia:
Záväzok je existujúca povinnosť, ktorá vznikla vplyvom minulých udalostí a je reálny predpoklad, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky (voľná necitácia :) )
Melnick
16.12.06,09:32
Je možné ,že tento záväzok mohol v minulosti ovplyvniť povinnosť DPH?
A bol vytvorený za týmto účelom?/ moja domnienka/
Jana Acsová
19.12.06,07:39
Je možné ,že tento záväzok mohol v minulosti ovplyvniť povinnosť DPH?
A bol vytvorený za týmto účelom?/ moja domnienka/Nemal by. Hovoríte, že sa jedná o záväzok voči tej istej osobe, ako nepodnikateľovi. Pripustiac situáciu, že by si podnikateľ plnil sám voči svojej osobe ako nepodnikateľovi, predpokladala by som vznik pohľadávky (a DPH) a nie záväzku a teda nenapadá ma ani žiadna špekulácia s DPH.