zaneta
16.03.05,13:42
Ako zaúčtujem nasledovný účtovný prípad:
- máme uzatvorenú zmluvu o dodávke materiálu aj s montážou
- materiál dodávame my, montáž tretia firma
- kam zaúčtujem faktúru na montáž strechy?