Nia
16.03.05,15:51
Spoločník- konateľ s.r.o. v ČR, zamestnanec s.r.o. - poberateľ príjmu zo závislej činnosti v ČR na Slovensku FO akou formou má zapičítať príjem zo závislej činnosti z ČR pri podaní daňového priznania FO v SR?

Vopred dík.