Viera44
17.03.05,05:53
Slovenská firma zamestnala pracovníka , ktorý väčšinu pracovného
času je v ČR,kde má získavať nových obchodných partnerov.
Za týmto účelom chce používať mobilný telefón českého operátora.
Môžeme si dať do nákladov takto uskutočnené hovory? A ako to bude
s DPH?