Janette
17.03.05,07:31
Ahote, všetci. Keď mám počas rokov v odpisovaní zvýšenú zostatkovú cenu o technické zhodnotenie, tak sa mi predlžuje dĺžka odpisov???, tj. malo sa odpisovať podľa 1 skupiny na 4 roky, ... a teraz ako? Ďakuuuuujem Vááám. Súrne.
Zita5
17.03.05,07:33
Prvá skupina zostala na 4 roky .
Janette
17.03.05,07:40
Takže to znamená, že keď som v 4 roku odpisovania, tak DOODPISUJEM celú zostatnkovú sumu??? Tým tech.zhodnotením sa mi nepredlžujú roky odpisu?????
petra:-)
17.03.05,07:41
Janette, pozri § 26 ods.5 zákona o dani z príjmov, kde sa píše, že "Vykonaním technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa § 27 (rovnomerné odpisy) alebo § 28 (zrýchlené odpisy) :)
Zuzina
17.03.05,07:41
Ono sa to možno o jeden rok predĺži, ale tým sa netráp. Vypočítaj 1/4 zo zvýšenej vstupnej ceny a posledný rok odpisovania (asi v piatom) ti zostane nejaká menšia sumu.

Príklad:
rok
1. vstupná cena 100 000,- odpis 25 000,- zost. cena 75 000,-
2. odpis 25 000,- 50 000,-
3. techn. zhodnotenie 20 000,-
zvýšená vstup. cena 120 000,-
odpis 1/4 zo 120 000,- 30 000,- 40 000,-
4. odpis 30 000,- 10 000,-
5. odpis 10 000,- 0,-
Zuzina
17.03.05,07:43
Ono mi to tu rozhádzalo, tak to opravím:

Príklad:

1. rok - vstupná cena 100 000,- odpis 25 000,- zost. cena 75 000,-
2. rok - odpis 25 000,- zost. cena 50 000,-
3. rok - techn. zhodnotenie 20 000,-
zvýšená vstup. cena 120 000,-
odpis 1/4 zo 120 000,- odpis 30 000,- zost. cena40 000,-
4. rok - odpis 30 000,- zost. cena 10 000,-
5. rok - odpis 10 000,- zost. cena 0,-
bea
17.03.05,07:44
Po technickom zhodnotení sa zvyšuje vstupná cena o technické zhodnotenie a aj naďalej sa odpisuje 4 roky. Záleží potom od toho, či ide o rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie (§ 27 alebo § 28).
Janette
17.03.05,08:03
Ste super, že ste sa ozvali, ale Zuzina píše že 5 rokov, a Bea len 4. Veď práve o toto mi ide. Či mám odpísať celkovú zostatkovú sumu naraz, alebo ešte rozdeliť do ,,5,, roku odpisu.
Janette
17.03.05,08:08
A Bea píše, že záleží či ide o rovnomerné, alebo zrýhlené. Veď práve mám prípad aj taký aj taký. A som presne v 4 roku dpisovania . Takže aký je rozdiel medzi rovnom a zrýchl. čo sa tohoto týka??? ste milí všetci.. Dˇ.
bea
17.03.05,08:25
Skôr tak ako píše Zuzina, píše na konkrétnom príklade. Ak Ti ešte vychádza zostatok, tak ho treba odpísať až v piatom roku. Prepáč, asi som Ťa s tým zjednodušením skôr poplietla.