sway
17.03.05,08:10
:confused: Ľudkovia, prosím Vás, volala mi jedna zamestnankyňa, že pri ročnom zúčtovaní dane si chce odrátať III.pilier - asi som totálne mimo, nehovorí to niekomu niečo??? :eek:


díííík za každý príspevok....:)
bea
17.03.05,08:14
Zrejme si poplietla pojmy! Možno si platí doplnkové dôchodkové poistenie? Iné si neviem predstaviť.
sway
17.03.05,08:20
Zrejme si poplietla pojmy! Možno si platí doplnkové dôchodkové poistenie? Iné si neviem predstaviť.
...aj ja si myslím, len som už tak vystresovaná, že neviem čia som - je to konina, že?, no dobre, fajn, lebo už to mám všetko odovzdané výplaty a tak..., díík moc!:o
Livia2
17.03.05,08:24
Veď III. pilier aj je DDP a o zaplatené poistné si môže znížiť základ dane. Tak asi toto mala na mysli, ak máš potvrdenie o zaplatenom DDP, tak si mohla znížiť základ.
hanulla
17.03.05,08:36
Prosim ta a može si uplatnit DDP za r 2004 aj ked platila iba 9 mesiacov? /2 zamestnania v jednom jej strhali z výplaty a v druhom uz nemala taku dohodu a sama si tam neplatila. V 2005 uz si sama začala platit. Viem ze od 2005 musia platit pravidellne. pa


Veď III. pilier aj je DDP a o zaplatené poistné si môže znížiť základ dane. Tak asi toto mala na mysli, ak máš potvrdenie o zaplatenom DDP, tak si mohla znížiť základ.
Naile
17.03.05,08:42
Pre ozrejmenie dôchodkový sýstem v SR:
I. pilier - pribežný, povinný v Sociálnej poisťovňe
II. pilier - od roku 2005 stárobné dôchodkové sporenie v dôchodkových spravcovských spoločnostiach, tie 9 %,ktoré prerozdeľuje Soc. poisťovňa.
III.pilier - do roku 2005 DDP, od roku 2005 DDS, t.j. doplnkové dôchodkové sporenie.Za rok 2004 ešte môžete odpočítať 24 000 Sk ročne, od roku 2005 len 12 000 Sk ročne , aj to len pri ročnom zúčtovaní predddavkov dane alebo pri podaní DP, teda prvý krát v roku 2006 za rok 2005.
Livia2
17.03.05,08:48
Podľa mňa môže, keď to má zaplatené (ide len o príspevok zamestnanca, nie zamestnávateľa). Zákonom je daná horná hranica : 10 % príjmu, max. 24 tis. ročne.
bea
17.03.05,09:16
Viem tak, že Doplnkové dôchodkové poisťovne posielali potvrdenia o zaplatení DDP. Na základe toho zamestnancovi možno odpočítať max. 24 000,-- v ročnom zúčtovaní.
sway
17.03.05,09:39
Viem tak, že Doplnkové dôchodkové poisťovne posielali potvrdenia o zaplatení DDP. Na základe toho zamestnancovi možno odpočítať max. 24 000,-- v ročnom zúčtovaní.
Sypem si popol na hlavu - toto som vôbec netušila :( - no som zasa o niečo múdrejšia a keď pozerám do SW , veď mi to oči klalo...., nuž nič - ona mi potvrdenie nedala do podkladov, poradíte ako by som to mohla napraviť? - keď už som všetko odovzdala? - mzdy za 2/2005 aj s vyúčtovaniami... dá sa to napríklad v marcovej výplate dorovnať???

VŠETKÝM MOOOC VĎAKA !!! :o
bea
17.03.05,09:47
Ja by som urobila ročné zúčtovanie znova a rozdiel by som jej vrátila v marcovej výplate. Pre istotu by som si k podkladom priložila nejaké vysvetlenie pre neskoršie obdobie, keď človek zabudne o čo vlastne išlo.
sway
17.03.05,09:51
Ja by som urobila ročné zúčtovanie znova a rozdiel by som jej vrátila v marcovej výplate. Pre istotu by som si k podkladom priložila nejaké vysvetlenie pre neskoršie obdobie, keď človek zabudne o čo vlastne išlo.
dík, asi to tak spravím, robí jej to rozdiel 4500 Sk - čo je dosť...., ešte raz vďaka moc !
pyton
18.03.05,13:45
dík, asi to tak spravím, robí jej to rozdiel 4500 Sk - čo je dosť...., ešte raz vďaka moc !
A zisti si, či to nie je niečo iné, čo platila. Sú 4, kt. je možné odpočítavať /Pokoj,Lipa, Tatry Symp.a ešte jedna/
sway
18.03.05,14:07
A zisti si, či to nie je niečo iné, čo platila. Sú 4, kt. je možné odpočítavať /Pokoj,Lipa, Tatry Symp.a ešte jedna/
Dík za ochotku, už som to pozisťovala - išlo o kapitálové sporenie - poistenie, takže až v roku 2005 si môže dať odpočítať 12 000. Ale je to sila, lebo keď telefonovala tomu svojmu "poisťovákovi" - tvrdil jej že má DDP...? takže OK nič nemusím prerábať - chvala bohu, lebo neviem čo skôr....:p
heluška
21.12.05,09:17
Tak dávam sem takú otázočku, bola som celkom spokojná, že za rok 2005 môžme dať ako odpočítateľnú položku III.pilier DDS- vlastne predtým DDP max. 12000,- Sk za rok alebo živ poist.atď, bola som na seminári zákona o dani z príjmov a tam nám povedali, že staré zmluvy DDP ak neboli doteraz transformované na DDS a nezmenili nám zmluvy - nespľňajú podmienky v zákone o dani z príjmov a za rok 2005 to nemôžeme dať ako odpočítalnú položku, prosím Vás máte s tým niekto nejaké skúsenosti, vôbec nejaká poisťovňa myslím tým DDS už také niečo niekomu poslala, lebo nám POKOJ nič neposlal a keď som tam volala, tak mi povedali, že si to kľudne môžme dať ako odpočitateľnú položku aj keď nám nič neposlali,ono vraj nestíhajú, a držia sa svojho zákona, tak teraz neviem?
Jozef Mihál
21.12.05,13:58
Tak na toto sa myslelo v ostatnej novele zákona o dani z príjmov, platnej od 15.12.2005, kde § 52 ods.35 bol zmenený tak, že:

"V § 52 ods. 35 sa slová „obdobie roku 2005 najviac vo výške a spôsobom ustanoveným týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „obdobia rokov 2005 a 2006 najviac vo výške, spôsobom a za podmienok ustanovených v § 11 ods. 6 písm. a) a b) tohto zákona“.

Dôvodová správa:
" Pretože zákon neustanovuje v akej výške a akým spôsobom si môžu daňovníci odpočítať zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie za zdaňovacie obdobie roku 2006 (ustanovuje sa len pre roky 2004 a 2005), v súlade s pripravovanou novelou zákona č. 650/2004 Z. z., kedy sa doplnkové dôchodkové poisťovne budú môcť transformovať na doplnkové dôchodkové spoločnosti najneskôr do konca júna 2006, sa v odseku 35 dáva možnosť daňovníkom s príjmami podľa § 5 a 6 uznať zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške a spôsobom podľa zákona o dani z príjmov aj pre rok 2006. Uvedené je aj vo väzbe na osobitný predpis, pretože do vzniku doplnkových dôchodkových spoločností sa doplnkové dôchodkové poisťovne spravujú zákonom č. 123/1996 Z. z."

Takže záver - príspevky na "DDP" do nepretransformovanej doplnkovej dôchodkovej poisťovne je možné odpočítať od základu dane ako nezdaniteľné časti.

Je tu ale problém:
http://www.porada.sk/showthread.php?threadid=16262
Jana Acsová
22.12.05,09:01
Problémy sa môžu začať riešiť iba keď sa nastolia ... .-) Začala som sa trošku venovať tejto problematike, nakoľko je skutočne plná nejasností. V tejto súvislosti upozorním, že aj napriek snahe zapracovať problematiku do zákona nemožno na DDS (DDP) aplikovať novelizované znenie § 52 ods. 35, nakoľko sa odvoláva na § 11 ods. 6 písm. a) a b), kde sa riešia podmienky účelového sporenia.

T.j. platné znenie § 53 ods. 35 je:
Na účely vyčíslenia základu dane podľa § 5 a 6 tohto zákona možno v zdaňovacom období roka 2004 odpočítať príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorý zaplatí daňovník s príjmami podľa § 5 alebo 6 v roku 2004, a to najviac vo výške a spôsobom podľa zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov ... a za zdaňovacie obdobia rokov 2005 a 2006 najviac vo výške, spôsobom a za podmienok ustanovených v § 11 ods. 6 písm. a) a b) tohto zákona.

Problém je v tom, že § 11 ods. 6 písm. a) a b) rieši problematiku účelového sporenia t.j. nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. d) a nie § 11 ods. 1 písm. c). Došlo k rozporu, ktorý je údajne dôvodom nepoužiteľnosti prechodného ustanovenia v súčasne platnom znení.
Jozef Mihál
22.12.05,11:11
:confused: , a čo teraz? Ako si uplatníme príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie?
Jana Acsová
26.12.05,22:27
Prvé východisko je z pôvodného znenia dotknutých ustanovení ZDP. DRSR sa k problematike dovtedy vyjadrovalo aj takto:

Z uvedeného vyplýva, že daňovník si za rok 2005 môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane o preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie) na základe uzatvorenej účastníckej zmluvy (zamestnaneckej) zmluvy s dôchodkovou doplnkovou spoločnosťou (poisťovňou) najviac v sume 12 000 Sk a to vrátane prípadných finančných prostriedkov vynaložených na účelové sporenie.

Pripnem celé znenie k § 11 týkajúce sa DDS a DDP.

Pravdepodobne nastúpia aj právnici k vysvetleniu retroaktivity ZDP, t.j. či aplikovať do 15. 12. pôvodné znenie ...
Olgica
20.09.06,12:18
Náš zamestnávateľ chce prispievať na DDP (III.pilier) svojim zamestnancom, každému inou čiastkou. Viem, že ak by to šlo cez výplatnú pásku, tak sa to považuje ako príjem zamestnanca a platí sa z toho zdravotné poistenie (neviem či aj zamestnávateľ platí 10% alebo len ZC 4%) a zdaňuje sa to.
Ak by sme chceli prispievať zo sociálneho fondu bude sa to len zdaňovať???
A ako sa to účtuje v podvojnom??? Pripomínam, že ak by prispieval len 5 ZC-om, tak zmluvu s DDP nebude mať a máme si vytvoriť interný predpis. Ďalej sa pítam, či si túto čiastku môže dať zamestnávateľ do nákladov a v akej výške???
Olgica
20.09.06,12:48
Náš zamestnávateľ chce prispievať na DDP (III.pilier) svojim zamestnancom, každému inou čiastkou. Viem, že ak by to šlo cez výplatnú pásku, tak sa to považuje ako príjem zamestnanca a platí sa z toho zdravotné poistenie (neviem či aj zamestnávateľ platí 10% alebo len ZC 4%) a zdaňuje sa to.
Ak by sme chceli prispievať zo sociálneho fondu bude sa to len zdaňovať???
A ako sa to účtuje v podvojnom??? Pripomínam, že ak by prispieval len 5 ZC-om, tak zmluvu s DDP nebude mať a máme si vytvoriť interný predpis. Ďalej sa pítam, či si túto čiastku môže dať zamestnávateľ do nákladov a v akej výške???

Nikto nevie???
Olgica
20.09.06,13:13
Prosíííím.
Chobot
20.09.06,15:11
Náš zamestnávateľ chce prispievať na DDP (III.pilier) svojim zamestnancom, každému inou čiastkou. Viem, že ak by to šlo cez výplatnú pásku, tak sa to považuje ako príjem zamestnanca a platí sa z toho zdravotné poistenie (neviem či aj zamestnávateľ platí 10% alebo len ZC 4%) a zdaňuje sa to.
Ak by sme chceli prispievať zo sociálneho fondu bude sa to len zdaňovať???
A ako sa to účtuje v podvojnom??? Pripomínam, že ak by prispieval len 5 ZC-om, tak zmluvu s DDP nebude mať a máme si vytvoriť interný predpis. Ďalej sa pítam, či si túto čiastku môže dať zamestnávateľ do nákladov a v akej výške???

Vidím, že márne voláš o pomoc, tak ti pomôžem aspoň s tm, čo viem.

Na to, aby zamestnávateľ mohol prispievať zamestnancom na DDS, musí mať zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s DDS podľa § 58 zákona č. 650/2004 o DDS, aj keby išlo len o 2 zamestnancov. V zmluve sa zaviaže platiť za zamestnancov v dohodnutej výške a termínoch. Nestačí len interný predpis.

Zamestnávateľ si môže v súlade so zákonom o dani z príjmu dať príspevky platené za zamestnancov do nákladov vo výške 6% (§ 19 ods. 3 písm. l):

"l) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov podľa osobitného predpisu, 35) a príspevky na účelové sporenie a životné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov; tieto príspevky je možné uznať v úhrne najviac do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom týchto sporení,"


Neviem, prečo to chcete platiť zo sociálneho fondu, keď bežne sa to tak nerobí. To máte taký vysoký sociálny fond? DDP musí aj tak ísť cez výplatnú pásku, pretože o príspevok zamestnávateľa sa zvyšuje základ dane a taktiež je tam povinnosť odvodov na zdravotné poistenie (aj zamestnanec aj zamestnávateľ), je to priamo dané v zákone. Ak by ste to nejako obišli, tak porušíte zákon o zdravotnom poistení (§13):

"(1) Vymeriavací základ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorým je, ak ďalej nie je ustanovené inak:

a) príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu, 40a)
b)..."

a príspevky na DDP od zamestnávateľa nie sú z vymeriavacieho základu vyňaté.
blcha
20.09.06,16:54
Ešte upozorním, že tých 6% je treba sledovať na každého zamestnanca zvlášť (pred novelou sa sledoval sumár všetkých zamestnancov).
Olgica
21.09.06,05:46
Blcha a chobot - ďakujem. Chceli sme obísť platenie do zdravotnej poisťovne preto ten sociálny fond. Zrejme to inak nepôjde. Neviem ako vyriešime tú zmluvu s DDS, keď oni tvrdia, že s nami žiadnu zmluvu neuzavrú, ak budeme prispievať len 5 zamestnancom.
Chobot
21.09.06,08:50
Blcha a chobot - ďakujem. Chceli sme obísť platenie do zdravotnej poisťovne preto ten sociálny fond. Zrejme to inak nepôjde. Neviem ako vyriešime tú zmluvu s DDS, keď oni tvrdia, že s nami žiadnu zmluvu neuzavrú, ak budeme prispievať len 5 zamestnancom.

:eek: :eek: Zaujímavý prístup DDS-ky, že neuzavrie zamestnaneckú zmluvu. To im nezáleží na sporiteľoch???? Myslel som, že budú radi každému sporiteľovi.

Ak by tí zamestnanci ešte nemali uzatvorenú účastnícku zmluvu, tak by som na vašom mieste pouvažoval o inej DDS-ke, veď konkurencia tu je.
blcha
05.10.06,18:13
Mám niekoľko zamestnávateľov, ktorí majú uzavretú zmluvu a pritom majú iba JEDNÉHO zamestnanca.
Prečo by tých 5 malo byť potrestaných, že nepracuje v nejakom megapodniku?

Po tejto skúsenosti by som už ja neuzavrela s touto DDS zmluvu (alebo aspoň nie s tým sprostredkovateľom).