Viera25
17.03.05,08:17
Prosím Vás o radu v tejto veci:
Dôchodca požičal podnikateľovi peniaze, na základe zmluvy mu podnikateľ vypláca ročne úroky z pôžičky. O aký príjem pre dôchodcu ide? o príležitostný par.8??
Ak budú dôchodcove úroky v roku 2004 vo výške 21 000,-Sk , nemusí ich zdaniť, keďže je to pod hranicou 21 050,-Sk(5 násobok živ.minima)? a tiež nemusí podať daňové priznanie???
Dôchodca má dôchodok vyšší ako 80 832,-Sk a nie je SZČO.
vladan
17.03.05,10:50
úroky z pôžičky patria do § 7 ods. 1c), čiže tento príjem treba zdaniť, t.j. podať daňové priznanie FO typ B
Viera25
17.03.05,12:11
úroky z pôžičky patria do § 7 ods. 1c), čiže tento príjem treba zdaniť, t.j. podať daňové priznanie FO typ B
Ďakujem za odpoveď. Ešte mi vŕta v hlave či musí dôchodca podať daňové priznanie, keďže jeho zdaniteľné príjmy nepresahujú 50% sumy 80832,-Sk.
vladan
17.03.05,12:20
Ďakujem za odpoveď. Ešte mi vŕta v hlave či musí dôchodca podať daňové priznanie, keďže jeho zdaniteľné príjmy nepresahujú 50% sumy 80832,-Sk.
ak zdaniteľné príjmy nepresahujú 50%, daňové priznanie daňovník nie je povinný podať
Viera25
17.03.05,13:04
Zhrniem to: tento dôchodca daň zaplatí, ale daňové priznanie nepodá.
Veľmi pekne ďakujem.
vladan
17.03.05,13:22
Zhrniem to: tento dôchodca daň zaplatí, ale daňové priznanie nepodá.
Veľmi pekne ďakujem.zhrnutie poopravím - dôchodca má na výber:
1. nepodá daňové priznanie, ani daň nezaplatí, lebo mal príjem nižší ako 40416 a zákon mu túto povinnosť (pri takej výške príjmu) neukladá
2. podá daňové priznanie, daň zaplatí, aj napriek tomu, že môže postupovať podľa bodu 1.
Viera25
18.03.05,12:34
Toto sa mi nezdá.
Zdaniteľný príjem má nižší ako 40 416, preto nemusí podať daňové priznanie, ale daň zaplatiť musí. Oslobodenie od dane je do výšky príjmu päťnásobok ŽM=21 050
pre rok 2004 a naviac to neplatí pre príjmy podľa par.7 (príjmy z úrokov)
Čo myslíš?
vladan
18.03.05,13:02
Zdaniteľný príjem má nižší ako 40 416, preto nemusí podať daňové priznanie, ale daň zaplatiť musí. Oslobodenie od dane je do výšky príjmu päťnásobok ŽM=21 050
pre rok 2004 a naviac to neplatí pre príjmy podľa par.7 (príjmy z úrokov)
Čo myslíš?
... riadny guláš :D

1. ak je zdaniteľný príjem nižší ako 40416, daňovník nemá povinnosť podať daňové prizanie
2. podanie daňového priznania je proces, pri ktorom si daňovník vypočítava základ dane a daň, následne vypočítanú daň (na základe daňového priznania) uhradí správcovi dane
3. oslobodené od dane sú príjmy podľa § 9 ods. 1h) do výšky 5-násobku životného minima (za rok 2004 suma 21050)
4. úroky z pôžičky sú príjmom podľa § 7 ods. 1c)

... na základe týchto štyroch bodov som dospela k výsledku, že ak má daňovník príjem podľa bodu 4. vo výške menej ako 40416, postupuje podľa bodu 1.

... ufff, už lepšie to vysvetliť fakt neviem ...
Viera25
21.03.05,07:13
Chcem to pochopiť a preto sa ešte pýtam: Ak je tento dôchodcov
príjem z úrokov príjmom podľa par.7 c), nemala byť daň vybratá zrážkou?