Janca
17.03.05,12:52
Mám problém s uzavretím jedného účtovníctva u PO a podvoj. účtovníctva.

Analytiky za rok 2004 mi na účtoch sedia, avšak UJ má z minulých rokov v hlavnej knihe aj iné analytiky na ktorých sú zostatky (samozrejme nemám k dispozícií inventarizáciu) a celkovo za synt. účet mi to robí rozdiel cca 700,00 Sk.
Prosím poradiť, ako túto sumu odúčtovať a obhájiť, aby mi SU 343 sedel na inventarizáciu za rok 2004.
Janca
17.03.05,12:06
Sorry, sem neodpovedajte, nejako mi to zduplovalo.
anto
17.03.05,17:00
asi by som to riešil tak, že pokiaľ sa to týka predchádzajúcich zdaňovacích období, tak by som to zaúčtoval do nákladov, alebo výnosov ako oprava chyba účtovníctva bez vplyvu na hospodársky výsledok.