mija2
19.02.08,16:35
Vie mi niekto poradiť, pozemkové spoločenstvo
bez právnej subjektivity mi vyplatilo podiel za r.2007
s tým, že tento sa musí zdaniť. Kde sa uvádza
tento príjem v daňovom priznaní, okrem tohto
príjmu mám príjem aj zo živnosti.
Ďakujem za radu.