Laura1
18.03.05,08:37
Mám nasledovný problém:
Robím JÚ pre živnostníka, ktorý nie je platcom DPH.
Za rok 2003 mu robila účtovníčka výkaz nasledovne:
riadok 02 - DHM - celá čiastka nákupu 60.3456,-
riadok 14. opr. položky A: 40.817,- -odpisy za minulé roky
riadok 19 opr. p..P: suma po odpisoch: 19.528,-

Podľa mňa riadok 02 má byť zostatková cena po odpisoch, ale má to tak, ako som písala.

Živnostník presne nevie, kedy si DHM kúpil, nemá odpisový plán - nič.
DHM nepouživa.
Môžem zlikvidovať DHM v hodnote 19.528,-? Dala by som sumu do ost.príjem ovplyv. daň. základ.
Tak by som mala teraz výkaz čistý.
Nemám kontakt na predchádzajúcu účtovníčku a musím to dať do poriadku.
Ďakujem za odpovede
evina
18.03.05,07:41
Ja by som to tak urobila
Julča
18.03.05,10:56
Môj živnostník má DHM v hodnote cca30 000Sk ale je to DHM neodpisovaný. Keby ho chcel vyhodiť z výkazu o majetku, je to možné bez akýchkoľvek úprav v Jú?