marcelaStanakova
18.03.05,09:15
Na riadku 90 vychádza daňový bonus na poukázanie správcovi dane 2456,-

Píše sa táto suma aj do riadku 104 a je tá suma 2456,- Sk ?
V riadku 103 je tiež tá suma 2456,- ?

Túto sumu by mal správca dane vrátiť daňovníkovi.Môžete mi poradiť kam ju vpísať aby mal daňovník sumu preplatenú............................
Katarína STR
18.03.05,09:17
Ty robíš dodatočné daňové priznanie ?
Katarína STR
18.03.05,09:19
Normálne sa daňový bonus, ktorý ti má zaplatiť štát píše do riadku 90 ako do posledného riadku a ďalej ti už DB nefiguruje nikde. ALe na poslednej strane ešte vypíšeš žiadosť o vyplatenie daňového bonusu.
marcelaStanakova
18.03.05,09:20
Nie nerobím ? Až teraz som si všimla oddiel XI je dodatočné .Ďakujem už som asi slepá preboha. Ale aspoň som na to prišla .takže z riadku 90 správca dane prepaltí tú sumu daňovníkovi?
Katarína STR
18.03.05,09:21
áno, len nezabudni na tú žiadosť na poslednej strane