frézia
22.02.08,15:27
Dobrý deň,
živnostník (ťažba dreva) si v januári 2007 kúpil za 65000,- Sk ťažného koňa, v júni kôň ochorel a musel byť utratený.
V 01/2007 som ho zaradila do majetku, ale odpisovať ho nie je možné, pretože k 31.12.07 už v majetku nebol.Náklady na veterinára a kafilériu som účtovala do prev. réžie. Ako mám zaúčtovať vyradenie koňa z majetku v deň jeho likvidácie? Interným dokladom a na sumu 65000,- do prev. réžie?
andrej_rv
22.02.08,18:10
Dobrý deň,
živnostník (ťažba dreva) si v januári 2007 kúpil za 65000,- Sk ťažného koňa, v júni kôň ochorel a musel byť utratený.
V 01/2007 som ho zaradila do majetku, ale odpisovať ho nie je možné, pretože k 31.12.07 už v majetku nebol.Náklady na veterinára a kafilériu som účtovala do prev. réžie. Ako mám zaúčtovať vyradenie koňa z majetku v deň jeho likvidácie? Interným dokladom a na sumu 65000,- do prev. réžie?
Preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda sa v zmysle § 21 ods. 2 písm. e) ZoDP nepovažuje za škodu (t.j. nedaňový výdavok), daňová zostatková cena je v plnej výške daňovým výdavkom.
V deň likvidácie koňa sa na karte dlhodobého majetku zaznamená ukončenie používania na podnikanie a vyradenie z dlhodobého majetku. Do prevádzkovej réžie sa daňová zostatková cena zahrnie až 31.12. v rámci uzávierkových operácií ako nepeňažná operácia na základe interného dokladu (napr. vyraďovacieho protokolu, potvrdení o úhyne a likvidácii.).