Heni
18.03.05,11:20
Ak SZČO s JU prerušil živnosť k 30.6.2004, podáva daňové priznanie so sumami dosiahnutými do tohto dátumu, alebo to treba upraviť o pohľadávky a záväzky, akoby s podnikaním skončil?
Zita5
18.03.05,10:39
Ak SZČO s JU prerušil živnosť k 30.6.2004, podáva daňové priznanie so sumami dosiahnutými do tohto dátumu, alebo to treba upraviť o pohľadávky a záväzky, akoby s podnikaním skončil?
Pokiaľ neobnovil živnosť do 31.12.2004 tak to musíš upraviť ako keby skončil . Je to definované v zákone o dani z príjmu § 17 ods.8 . Hľadaj na porade , už sa tu o tomto probléme písalo toho dosť .
petra:-)
18.03.05,10:52
V § 17 ods. 9 sa píše, ak neobnovil podnikanie do termínu na podanie DP, teda do 31.3.2005. Potom postupuje podľa § 17 ods.8. :)