Leila
18.03.05,11:25
SZCO (neplatca DPH) pracuje ako obchodný zástupca českej firmy. Vykonáva obchody v jej mene a na jej účet v SR. Česká firma mu poskytla svoje firemné auto na výkon práce. Firma mu v zmluve uviedla, ze mu preplatí 6,- CZK za kilometer. Takze časť nákladov týkajúca zo služobných jázd bude refakturovaná do ČR. Ako ale evidovat v JÚ bločky PHM, opravy, ... čo bude daňovo uznateľný náklad a v akej výške. Ďakujem za každú radu.