stanca
18.03.05,11:58
Má byť ako príloha k daňovému priznaniu Výkaz majetku a záväzkov a Výkaz príjmov a výdavkov, keď ide o živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne náklady - 60 %?Mne sa to zdá blbosť, ale jeden živnostník dnes prišiel s tým, že to od neho požadujú.
petra:-)
18.03.05,12:12
Podľa mňa, ak uplatňuje paušálne výdavky, nie je povinný viesť účtovníctvo, ale podľa § 6 ods. 10 vedie len evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Keďže výkazy sú súčasťou účtovnej závierky a on účtovníctvo nevedie, nemá predsa aké výkazy predložiť.
evina
18.03.05,12:13
Súhlasím s Petrou
emily
18.03.05,12:18
Tema je tu už druhýkrat....výkazy sa nedávajú