eviketa
19.03.05,10:32
Môžem prerušiť odpis aj z nehmotného majetku ? Z § 22 ods.9 mi vyplýva že asi áno, ale kdesi mám zafix.že sa nemohli ?
zuzanak
19.03.05,16:46
Podľa mňa nemôžeš , lebo si pri jeho zaradení určuješ koľko rokov budeš odpisovať - či 2 roky alebo 5 rokov. A už aj v zákone o dani z príjmov platnom od 1.1.2005 je spresnenie v §22 odst. 9, kde jedoplnené, že prerušiť môžeš iba odpisy hmotného majetku. A myslím, že to tak bolo aj doteraz.
ondrejvla
19.03.05,17:10
Podľa mňa nemôžeš , lebo si pri jeho zaradení určuješ koľko rokov budeš odpisovať - či 2 roky alebo 5 rokov. A už aj v zákone o dani z príjmov platnom od 1.1.2005 je spresnenie v §22 odst. 9, kde jedoplnené, že prerušiť môžeš iba odpisy hmotného majetku. A myslím, že to tak bolo aj doteraz.
Zuzana,
mám pred sebou ZoDP pre rok 2004, §22, ods.9, ale nikde tam nevidím, že nehm.majetok nemôže byť prerušený z odpisovania, to skôr §8, ktorý ale hovorí že musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho dkončenia a zaradenia do užívania. Verím, že sa ozvú i ostatní, aké majú skúsenosti.
andrej_rv
19.03.05,20:27
Zuzana,
mám pred sebou ZoDP pre rok 2004, §22, ods.9, ale nikde tam nevidím, že nehm.majetok nemôže byť prerušený z odpisovania, to skôr §8, ktorý ale hovorí že musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho dkončenia a zaradenia do užívania. Verím, že sa ozvú i ostatní, aké majú skúsenosti.Zuzana zrejme pozerala zákon po poslednej novele, tam už to slovo hmotného majetku je doplnené. Podľa prechodných ustanovení to však spätne na rok 2004 neplatí, a keďže čo nie je zakázané, je dovolené, teoreticky by sa podľa mňa to prerušenie mohlo použiť. A možno by stačilo upraviť odpisový plán. (Vychádzam z toho, že podľa § 22 ods. 8 sa nehmotný majetok odpíše do 5 rokov v súlade so zákonom o účtovníctve. Ten o odpisoch neuvádza nič, postupy účtovania v PÚ v § 20 ods. 1 uvádzajú, že majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu. Ale nestretol som sa s tým, že tento plán sa nemôže upraviť.) Podľa mňa ak sa odpisový plán upraví internou smernicou pri dodržaní 5-ročnej lehoty, prípadne sa to uvedie aj v pozámkach, malo by to byť priechodné. Alebo máte inú skúsenosť ?
ingi
19.03.05,21:23
Súhlasím s Andrejom, dokonca pravdepodobne nepostrehol, že v§20 ods.5 "Postupov" sa uvádza, že odpisový plán sa môže prehodnotiť podľa meniacich sa podmienok, pričom je možné upraviť sadzby odpisovania a zostatkovú dobu odpisovania. Toto bola podľa mňa doslova "revolučná zmena" od 01.01.2003, ktorú sme si mnohí včas neuvedomili.
Dúfam, že sa vyjadria aj iní poradcovia.
zuzanak
20.03.05,15:53
Neviem, možno nemám pravdu, ale zákonom o DP nehmotný majetok nie je zaradený do odpisových skupín ale odpisuje sa najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania v súlade s účtovnými predpismi. Odpisovanie sa vykonáva na základe odpisového plánu určeného UJ a preto je viazané zákonom o účtovníctve, z ktorého okrem iného vyplýva nemeniť v priebehu účt. obdobia postupy účtovania.A preto si myslím, že vzhľadom na účtovný spôsob odpisovania nie je možné pri odpisovaní nehmotného majetku uplatniť jeho prerušenie, tak ako to umožňuje zákon o daniach z príjmov.
eviketa
20.03.05,19:15
ďakujem všetkým a idem sa z toho vymotávať-ide totiž o FO
ESTER
20.03.05,19:30
U nehmotného majetku sa uplatňujú len účtovné odpisy. Prerušiť je možné len daňové odpisy nie však účtovné!!!
ingi
20.03.05,19:30
Zuzka:
1) Podľa textu vyššie sme posudzovali rok 2004,
2) Jedná sa o prerušenie odpisovania na celé účtovné obdobie, takže v jeho priebehu sa nebude nič meniť, t.j. ZoÚ sa neporuší,
3) Vo svojom príspevku citujem §20 ods.5 "Postupov" o možnosti úprav súvisiacich s odpisovaním, pričom dôležitý je fakt, že v samotnom ZoÚ je v §4 ods. 2 práve zakotvená povinnosť dodržiavať "Opatrenie o postupoch", ktorým sú ustanovené podrobnosti o ........odpisovaní........(text je dlhý na citáciu).

Ester, nerozumiem čo tým myslíš (DNM sa odpisuje iba účtovne???), samozrejme, že sme sa bavili v prvej fáze o prerušení daňových odpisov, z čoho vyplynula nutnosť úpravy účtovných odpisov.