babenko1
19.03.05,13:54
Hľadala som na porade, ale nenašla som k tej téme nič. Jedná sa mi o to, že s.r.o. má nízky základ dane a jeho daň vychádza 269,- Sk. Nakoľko podľa §46 zákona o DzP sa hovorí, že daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500,- Sk.
Moja otázka znie: Mám napísať do r. 600 daňového priznania PO sumu 269,- Sk alebo nič?
ondrejvla
19.03.05,14:33
Hľadala som na porade, ale nenašla som k tej téme nič. Jedná sa mi o to, že s.r.o. má nízky základ dane a jeho daň vychádza 269,- Sk. Nakoľko podľa §46 zákona o DzP sa hovorí, že daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500,- Sk.
Moja otázka znie: Mám napísať do r. 600 daňového priznania PO sumu 269,- Sk alebo nič?
Babenko, už som aj ja nad tým uvažovala, ale nechcela som dráždiť DÚ hneď pri podaní a vypočítanú daň 76,- Sk som tam napísala. Pri osobnom podaní si odškrtala všetky riadky, spýtala sa ma či viem na aký účet to mám poslať a to bolo všetko. Tak som toho názoru, že asi áno, treba to tam napísať.
babenko1
19.03.05,14:55
Napísala som to tam... ale iba do r.600... nakoľko k úhrade bude 0,- sakra... tiež to tam mohli nejako ošetriť.. priamo v tom daňovom priznaní