luluha
26.02.08,16:11
Predali sme auto po riadnom ukončení leasingu. Chcem sa spýtať či účtujem správne:
Zaradenie automobilu 022/042 404 672,80
+akontácia, splátky, poistné, úroky
Odpis činil spolu 551/082 334 753,20
Auto sme predali 311/641 105 000
Vyradenie auta 082/022 334 753,20 ????
ZC trvale vyr. auta 541/022 69 919,60 ????

Mám zaúčtovať vyradenie automobilu a súčasne aj ZC trvale vyr. auta?
azla
26.02.08,16:16
1. účtovný prípad je doučtovanie zostatkovej ceny /tým sa oprávky 082 dosiahnu hodnotu obstaravacej ceny/ 541/082

2. účtovný prípad je vyradenie auta v obstaravacej cene. 082/022
Vladimír Ozimý
26.02.08,16:16
predpokladám že ste ho účtovne odpisovali dlhšie ako len počas doby prenájmu. Potom účtovnú zostatkovú cenu ste správne preúčtovali ako 541/082 (pripočítateľná položka k základu dane). Vyradiť môžete až potom ako suma na 022=082.