kika67
19.03.05,17:14
Majú byť tieto veci v evidencii záväzkov?
1.SzČO- živnostník ma do evidencie záväzkov dať platby za nájom kancelárie, keď mu o tom, ale nechodia faktúry je to len zmluvne a platí sa to mesačne, výdaj budem zahrňať do nákladov dňom uskutočnenia úhrady.Nemusím nič časovo rozlišovať?
2.Má dať do evidencie záväzkov aj odvody?Platí ich neskôr.-mešká..
Ďakujem.
kika67
19.03.05,17:05
Bod G - Má to evidovať aj živnostník? V aktualizov.publikácii od Dashofef je napísené že sa maju odvody evidovať do knihy záväzkov. Čo som sa pýtala známych nerobia to.Pred tým roky som to tiez nevidovala.

4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni,17) Národnému úradu práce18) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)
sway
19.03.05,17:28
Bod G - Má to evidovať aj živnostník? V aktualizov.publikácii od Dashofef je napísené že sa maju odvody evidovať do knihy záväzkov. Čo som sa pýtala známych nerobia to.Pred tým roky som to tiez nevidovala.

4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni,17) Národnému úradu práce18) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)
po správnosti by sa to malo evidovať, ale nestrieľa sa z toho..., ak je to len pár položiek ja by som to tam fukla....
kika67
19.03.05,18:22
Ďakujem.Ja len pre istotu robím to len v rámci rodiny.Možno si vezmem na privyrobenie aj iných podnikateľov na j.ú. tak aby to bolo ok.
andrej_rv
19.03.05,18:51
U SZČO to v priebehu roka do záväzkov nedávam, ale na konci roka urobím okrem záväzkov z obchodného styku (faktúr) aj evidenciu všetkých ostatných záväzkov (neuhradené odvody za SZČO, záväzky z nájomných a ostatných zmlúv, prijaté pôžičky do podnikania...) a zahrniem to do výkazu o majetku. Kika, a ak sa už trápiš s jedným účtovníctvom, tak si ich zober viac, veci budeš musieť študovať tak či tak, nech máš z toho aspoň nejaký osoh.
Adula
11.05.07,17:04
Chcela by som sa spýtať, keď mi príde vyúčtovanie z allianz, je tam splátka na štvrťrok, je potrebné to evidovať v knihe došlých faktúr alebo v ostatných záväzkoch. ja som to dávala do došlých faktúr ale teraz nie som si istá či som to dávala správne a či to nemalo byť v ost. záv., alebo by to stačilo pripnúť k výpisu a zaúčtovať priamo do nákladov bez evid. do záv.? Diki. Aďula
betka
11.05.07,17:21
Podľa zákona účtovníctve UJ účtuje v účtovných knihách PD, v knihe pohľadávok, knihe závazkov .... (to či to dáte do došlých FA-to sú závazky, alebo do ostatných závazkov, to záleží od Vas). Takto Vám to zrejme ponúka soft..
Zaevidovala by som si to do závazkov.
Adula
11.05.07,17:32
Už som si myslela, že to mám chybu, keď to evidujem ako došlé faktúry, človek sa učí asi stále. Diki moc. Aďula