klocek
20.03.05,08:51
V roku 2004 som na vlastné náklady vydal knižku. Za vytlačenie som zaplatil jednorázovo 117 000 Sk. Príjem v roku 2004 z predaja týchto knížiek bol 118 000 Sk. Do výdajov som si dal okrem výdavkov tlačiarňam len poplatok za mobilný telefón, ktorý za celý rok činil 9000 Sk a bol som teda v stráte 8000 Sk. Viem, že z hľadiska Soc.po nie je som SZCO a preto sa tam nemusím prihlásiť a posielať výpis z DP. Ale ako to je zo Zdrav. Po? Viem tiež, že po novelizácii k 1.7. 2005 by autori aj umelci mali úplne vypadnúť zo Zdrav.Po. Ale ako to malo byť v tomto prípade za rok 2004. ( Príjmy prišli na niekoľkých FA, ich gro presne na Silvestra 31.12. 2004!) Ostatné menšie FA od obchodníkov počas roka v priebehu mesiacov máj - december, sám som zamestnaný a mám príjem zo závislej činnosti.
klocek
21.03.05,20:21
Pri tomto ma ešte napadá dalšia vec: Na tej knížke som pracoval viacej rokov (určite aspoň 2 - 3 roky). Mohla by sa táto skutočnosť premietnuť aj do rozloženia príjmov na viacej rokov???
Alebo je to tak, že nezáleží v ktorom období a koľko na produkte (tvorba podkladov a hrubých verzíí až k reálnej podobe diela) som pracoval? Podľa mňa ak som pracoval napr. 3 roky mal by sa aj následný zisk premietnuť na viacej rokov a nevytvárať tak základ k povinnosti platenia odvodov zvlášť, ked už je poistený ako zamestnanec???
klocek
22.03.05,06:14
K tomuto problému mi prosím neporadí nikto?