kvetka007
28.02.08,12:34
Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku, aké nástroje má zamestnávateľ na zamestnanca, ktorý porušuje pracovnú disciplínu v období, keď mu plynie výpovedná doba, konkrétne svojvoľne opakovane opustí pracovisko na celý deň bez oznámenia a príde sa pred skončením pracovnej doby odpísať.
wagner
29.02.08,13:07
Také isté nástroje, ako na zamestnanca bez výpovednej doby. Pozri ZP, ten neuvádza rozdiel medzi zamestnancom vo výpovednej dobe a bez výpovednej doby. Treba dať A, za čo môžete krátiť dovolenku. Pokiaľ tým spôsobí zamestnávateľovi škodu, tak ju môže od neho vymáhať. Navrhujem, že ak ten zamestnanec chce odísť hneď, dajte mu výpoveď dohodou, lebo načo je vo firme? Mám dojem že toto chce dosiahnuť. Pokiaľ nie je z neho úžitok, treba sa ho zbaviť.
Dadena
29.02.08,14:29
V prílohe Vám zasielam upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, ktoré snáď môžete použiť vo Vašom prípade.