Veronka 2
28.02.08,14:29
V roku 2006 sme prerušili odpisy majetku - daňové, ale aj učtovné. Učtovne odpisy sa ale neprerušuju. Chceme to dat v roku 2007 do poriadku. Ako postupovat ako ich doučtovat.
Veronka 2
28.02.08,15:36
Mozem použit učet 429 na opravu v r. 2007. Opisy sme prerušili preto lebo sme mali vysoku stratu. Tie odpisy potrebujem, dostat len do učtovnictva.Vie mi niekto poradiť.
JAJA11
28.02.08,16:20
Mozem použit učet 429 na opravu v r. 2007. Opisy sme prerušili preto lebo sme mali vysoku stratu. Tie odpisy potrebujem, dostat len do učtovnictva.Vie mi niekto poradiť.

Oprava chyby sa robí podľa jej významnosti. Ak sa jedná o malú sumu, stačí proti 429, v prípade väčšej sumy je potrebné opraviť cez dodatočné priznanie. Už sa to tu riešilo. :)
JAJA11
28.02.08,16:26
V roku 2006 sme prerušili odpisy majetku - daňové, ale aj učtovné. Učtovne odpisy sa ale neprerušuju. Chceme to dat v roku 2007 do poriadku. Ako postupovat ako ich doučtovat.

Účtovné odpisy sa však môžu určiť aj smernicou a môžu byť iné ako určuje ZDP. T.j. trebárs urobiť zápis, že majetok sa nevyužíva a preto sa účtovné odpisy navrhujú takto: a usporiadať ich tak ako to potrebuješ. Smernica musí byť z roku 2006.:rolleyes:
Veronka 2
28.02.08,17:17
Ide o budovu - odpisy asi 200 000,- . Chceli sme to cez 429, lebo daň by nám aj tak vyšla O. Smernica nam moc nepasuje, lebo v tej budove mame pracovisklo.
azla
28.02.08,17:52
Ak ide o opravu účtovníctva, a vzhľadom na Váš obrat je to chyba nevýznamná použijeme učet 551 /účet 551 základ dane v r. 2007 nebude ovplyvňovať, lebo ovplyvňujú to daňové odpisy/.Účet 551 Vám zvýši oprávky a zníži ZC.

Ak je to chýba významná použijeme účet 429.
Veronka 2
28.02.08,18:03
Ako by som mala použit učet 429.
azla
28.02.08,18:06
Ako by som mala použit učet 429.
Zníženie hodnoty majetku vo výške odpisov za rok 2006 200.000,-
naučtujeme 429/082
ttimea84
28.02.08,18:07
Dobrý večer!
Majetok - nákladné auto - bol obstaraný dňa 31.12.2007. Môžem uplatniť 1/4 z ceny do daňových odpisov, alebo len 50 % z príslušnej sumy na rok 2007?
Ďakujem za odpoveď!
Veronka 2
28.02.08,18:13
Ako mi kontacia 551/551 zvyši opravky. Nerozumiem.
azla
28.02.08,18:15
Dobrý večer!
Majetok - nákladné auto - bol obstaraný dňa 31.12.2007. Môžem uplatniť 1/4 z ceny do daňových odpisov, alebo len 50 % z príslušnej sumy na rok 2007?
Ďakujem za odpoveď!
§ 22
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
(1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.

Ak je splnený bod 1 je možné uplatniť v daňových výdavkoch 1/4 OC v odpisoch roku 2007.
azla
28.02.08,18:20
Ako mi kontacia 551/551 zvyši opravky. Nerozumiem.
odkiaľ si zobrala taký predpis ?

ak chceš riešiť ako chybu významnu, riešiš to cez 429

429/081 /omylom som v predch. uviedla 082, ale ide o princip/
Veronka 2
28.02.08,18:22
Dobrý večer!
Majetok - nákladné auto - bol obstaraný dňa 31.12.2007. Môžem uplatniť 1/4 z ceny do daňových odpisov, alebo len 50 % z príslušnej sumy na rok 2007?
Ďakujem za odpoveď!
Ak ho mas v stave k 31.12.2007 isla by som podla Zákona o dani z prijmu, čiže 1/4 ceny. Nerozumien tým 50%.
Veronka 2
28.02.08,18:27
Ak ide o opravu účtovníctva, a vzhľadom na Váš obrat je to chyba nevýznamná použijeme učet 551 /účet 551 základ dane v r. 2007 nebude ovplyvňovať, lebo ovplyvňujú to daňové odpisy/.Účet 551 Vám zvýši oprávky a zníži ZC.

Ak je to chýba významná použijeme účet 429.
Zle som pochopila tuto odpoveď. Za radu ďakujem.