Iveta Matlovičová
28.02.08,15:16
Aký bude min. VZ na ZP u osôb so ZP v prípapde čerpania NV celý mesiac ? 6075, príp. 4050 Sk ? V literatúre som našla, že od 1.2.2008 vo výške MM 8100 Sk, ale ak čítam zákon ten hovorí, že "Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ zamestnanca rozumie minimálna mzda zamestnanca podľa osobitného predpisu platná k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý sa platí poistné. Minimálny základ zamestnanca podľa § 11 ods. 3 písm. d) až l) nie je určený." A k 1.1.2008 predsa platil ešte pôvodný zákon o MM ? :-((
Iveta Matlovičová
29.02.08,07:08
posúvam ...
Stina
29.02.08,07:12
Výška minimálneho preddavku na verejné zdravotné poistenie platného od 01. 01. 2008

1. Bez zdravotného postihnutia 8100,-- odvod 4% 10 %
2. So zdravotným postihnutím 8100,-- odvod 2% 5%
3. Poberateľ invalid. dôchodku 4050,-- odvod 2% 5%
Iveta Matlovičová
29.02.08,16:15
stina ja s tebou súhlasím, dokonca si myslím, že ČID bude min. VZ počas celého roka 2008 vo výške 6075 Sk, ale už som v dvoch odborných publikáciách narazila na to, že min VZ-dy po starom platia len január 2008 a nový min. VZ vo výške 8100 platí od 1.2. do konca roka pre všetkých ZC - vrátane invalidov ...