rommy
29.02.08,06:22
Ahoj poraďáci potrebovala by som radu pre kamaráta, je SZČO. Za rok 2006 mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie a tak si platil zdravotné a dobrovolne dôchodkové poistenie z min. mzdy. Za rok 2007 podal daň. priznanie mal príjmy 275 435,-, výdavky 40%+38 685,- zaplatené poistné=148 859,- základ dane roku 2007 má 126 576,- a platil si životné poistenie v sume 7 106,- za rok 2007. Prosím vás ako sa mu budú teraz počítať odvody?
Marína
29.02.08,06:32
Ahoj poraďáci potrebovala by som radu pre kamaráta, je SZČO. Za rok 2006 mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie a tak si platil zdravotné a dobrovolne dôchodkové poistenie z min. mzdy. Za rok 2007 podal daň. priznanie mal príjmy 275 435,-, výdavky 40%+38 685,- zaplatené poistné=148 859,- základ dane roku 2007 má 126 576,- a platil si životné poistenie v sume 7 106,- za rok 2007. Prosím vás ako sa mu budú teraz počítať odvody?
126576/2/12=5274. Minimálny VZ je 8100, t.z.
ZP=1234 1134 (do ZP bude robiť ročné zúčtovanie do 30/06/08)*
SP=2686 ak neplatí poistenie v nezamestnanosti (do SP odovzdá výpis z DP do 30/06/08)
Tu http://www.porada.sk/608829-post7.html nájdeš dobrú tabuľku od Rozalky.
* Prepáčte, opravujem, mám tam preklep.
<table x:str="" style="border-collapse: collapse; width: 283pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="377"><col style="width: 283pt;" width="377"><col> <tbody><tr><td style="height: 12.75pt; width: 283pt;" height="17" width="377">
</td> </tr></tbody><tbody><tr style="height: 12.75pt;" height="17"></tr></tbody></table>
DanielaSL
29.02.08,06:33
Tu ti preposielam link, kde nájdeš dve možnosti výpočtu ...

http://www.porada.sk/t74343-vypocet-odvodov.html
hanelie
29.02.08,06:35
maxinálna suma ZD pre vymeriavací základ je 194.400,týkajúci sa odvodov z min. mzdy
čiže bude platiť odvody z min. mzdy, keďže ZD je 126 576
rommy
29.02.08,07:39
Ďakujem veľmi pekne za pomoc, ešte by ma ale zaujímalo či už musí povinne platiť aj nemocenské, doteraz si platil dobrovolne dôchodkové bez nemocenského.
hanelie
29.02.08,07:45
Povinné odvody do SP obsahujú :
1 Nemocenské poistenie
2 Starobné poistenie
3 invalidné poistenie
4 rezervný fond solidarity
DanielaSL
29.02.08,07:45
<TABLE><TBODY><TR style="HEIGHT: 20px"><TD width=250>Poistné na nemocenské<SUP>4)</SUP> poistenie </TD><TD align=right>357,- Sk
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20px"><TD>Poistné na starobné<SUP>5)</SUP> poistenie </TD><TD align=right>1458,- Sk
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20px"><TD>Poistné na invalidné<SUP>6)</SUP> poistenie </TD><TD align=right>486,- Sk
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20px"><TD>Poistné do rezervného fondu solidarity<SUP>7)</SUP> </TD><TD align=right>385,- Sk
</TD></TR></TBODY></TABLE>

Bude platiť aj nemocenské poistenie...
rommy
29.02.08,07:50
Ďakujem za pomoc:)