sambush
29.02.08,09:05
Dobry den, chcem sa spýtať, dal som návrh na dohodu o ukončenie pracovného pomeru k istému dátumu, žiadosť bola vybavená kladne, Zaujíma ma akým rizikám sa vystavujem ak by som prestal chodiť do práce aj pred dátumom na ktorom sme sa písomne dohodli. Dakujem
Tweety
29.02.08,09:10
Dobry den, chcem sa spýtať, dal som návrh na dohodu o ukončenie pracovného pomeru k istému dátumu, žiadosť bola vybavená kladne, Zaujíma ma akým rizikám sa vystavujem ak by som prestal chodiť do práce aj pred dátumom na ktorom sme sa písomne dohodli. Dakujem
Rizikám absencie.
sambush
29.02.08,09:13
Nemám v pracovnej zmluve napísané nič o finančnej náhrade, a nemám ani podpísanú hmotnú zodpovednosť
Stina
29.02.08,09:16
V prípade, že v PZ alebo inej dohode so zamestnávateľom je dohodnutá náhrada v zmysle § 62 ZP (t.j. (ods.3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. )
, môže zamestnávateľ túto náhradu uplatniť .
Tweety
29.02.08,09:18
Nemám v pracovnej zmluve napísané nič o finančnej náhrade, a nemám ani podpísanú hmotnú zodpovednosť
Treba rátať s tým, že za A sa môže krátiť nárok na Dovolenku za kR, zamestnáv. môže aj skončiť PP za porušenie PD- Absencie.
sambush
29.02.08,09:26
dátum skončenia je 31.3 a teraz je 29.2, t.j. mesiac, dovolenku mi neda pretože nemám nárok , alikvotnu časť som si vyčerpal a neplatené voľno musí podpísať generalny riaditeľ a naviac musím mať vyčerpany uplne dovolenku aby mi to mohol uznať. Je to tu totiž riadna šikana s dochádzkou
juraj25
29.02.08,10:24
no v žiadnom prípade nezabúdaj na to, že ak by sa chcel zamestnávateľ v tomto trochu povŕtať, tak by ti prípadne mohol vyčísliť aj škodu, ktorá by mu vznikla tvojim odchodom, nakoľko pracovný pomer trvá stále až ku dňu určenom v dohode.