mariannak
29.02.08,09:42
Môžem skončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 ZP z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) - nadbytočnosť a poskytnúť zamestnancovi odstupné?
Bude odstupné daňovým výdavkom?
Tweety
29.02.08,09:43
Môžem skončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 ZP z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) - nadbytočnosť a poskytnúť zamestnancovi odstupné?
Bude odstupné daňovým výdavkom?
1.ÁNo. 2. áno.
mariannak
29.02.08,09:55
Ďakujem