erika527
21.03.05,07:12
Vytvorili sme v roku 2004 soc. fond vo výške 20617,-, čerpali sme 3000,-. Môžem celú výšku vytvorenú v roku 2004 dať priamo do nákladov alebo bude z toho niečo nedaňový náklad. Možno že nečerpali sme zo soc. fondu v dostatočnej výške,neviem kde by som to mohla pozrieť.

Ďakujem
Naile
21.03.05,10:39
Pozrite zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.
Povinný pridel vo výške 0,6 % a navyšenie povinného prídelu do 1 % pri splnení určitých podmienok a pridel do SF do vvýšky 0,5 % z objemu hrubých miezd zamestnancov je daňovým výdavkom.
Použivať SF je žiadúce v tom roku , v ktorom sa tvoril: na stravovanie počas pracovnej zmeny, na dopravu do zamestnania a späť, na rekreaciu, na sociálnu pomoc, na regeneráciu pracovnej sily, na jubilea, na tabor atď. Nevyčerpaný zoztátok SF sa prenáša na ďalší rok.
Len nepeňažný príspevok na stravovanie, ktorého výška nie je limitovaná, je oslobodený od dane, ostatné príspevky, bohužiaľ, sa zdaňujú.