ValMa
29.02.08,18:01
Čítam príspevky už poriadne dlho, ale nenašla som odpoveď na moju otázku:

potrebujem môjmu otcovi - dôchodcovi urobiť DP, má príjem 58660,- zdanený preddavkovou daňou a 12 550,- zrážkovou daňou. Z toho vidieť, že musí podať DP. Za rok 2006 mal nedoplatok pri RZZP 5300,- Sk. Je možné dento nedoplatok, ktorý zaplatil v r. 2007 zohľadniť v DP za r. 2007 s tým, že to zahrniem do kolónky odvod do poisťovni - nakoľko pracoval na dohody, na potvrdeniach odvody nemá (lebo sa neplatí). Ak je to možné stačí priložiť k
DP kópiu zloženky ktorou nedoplatok zaplatil do ZP?

Ďakujem
Jozef Mihál
29.02.08,18:38
Áno, je možné započítať nedoplatok z RZZP, ktoré si sám podal a bol to nedoplatok z príjmov na dohody, do odvodov z príjmov zo závislej činnosti.

To, či je nutné v takomto prípade k DP priložiť potvrdenie o nedoplatkoch sa jednoznačne neurčuje, oidporúčam si ho však pripraviť - mala by stačiť kópia poštovej poukážky.