jana991
21.03.05,08:37
Za rok 2004 sme boli štvrťročný platca DPH. Za rok 2004 sme mali obrat vyšší ako 10 000 000,- Sk. Tento obrat som zistila na základe predvahy.

Lenže túto skutočnosť som si uvedomila až pri zostavovaní súvahy. Je 21.03.2005 a ja som nepodala pridnanie k DPH z 01/2005. Čaká ma za to pokuta?
Máte nejaké skúsenosti? Mám teraz vyhotoviť spätne priznanie a poslať ho s priznaním za 02/2005? Alebo mám za 1.Q. poslať štvrťročné. Budú z toho asi problémy.

Ešte sa spýtam, z čoho sa zisťuje ročný obrat, z obratu na všetkých účtoch?