Liptáčik
29.02.08,23:22
:confused:Zamestnanec je na neplatenom voľne od 1. 12. 07 do 31. 3. 08. K 29. 2. 08 rozviazal pracovný pomer. Čo s nevyčerpanou dovolenkou za rok 2008? Nemal ju kedy čerpať, mám mu ju preplatiť?
Liptáčik
01.03.08,10:08
Dátumy sú správne, neplatené voľno trvá 4 mesice, k výpovedi dochádza počas neplateného voľna. Pri otázke som vychádzala z toho, že zamestnanec, ktorý je na neplatenom voľne, má nárok na celoročnú nekrátenú dovolenku. Pretože odchádza po 2 kalendárnych mesiacoch roku 2008, vedie sa mu alikvótna časť dovolenky, t.j. 2/12. Nechcem byť zbytočne veľkorisá, ale nechcem porušiť zákonník práce.
brčko
01.03.08,11:05
Na pomernú časť dovolenky z dovolenky za kal.rok má zamestnanec nárok až po odpracovaní aspoň 60 dní v kalendárnom roku. - § 101+102 ZP. To splnené nemá, aj ked PP trval.
Na dovolenku za odpracované dní má nárok po odpracovaní 21 dní. A ani 21, ani 42 dní odpracovaných nemá.
O tom, čo sa považuje okrem skutočne odpracovaných dní ako výkon práce na účel dovolenky hovorí § 144 ods. 3, 4. Neplatené volno tam nie je.
DOPLNAM: Takže v roku 2008 mu nevznikol nárok na dovolenku.
Liptáčik
01.03.08,13:59
Ďakujem za odpovede. Pomohli. Dátumy sú správne, rozviazať PP sa pracovník rozhodol počas trvania NV, predtým o tom neuvažoval. Ešte raz ďakujem.
sonka1
01.03.08,16:34
A samozrejme, že tým , že ukončí pracovný pomer, ukončí aj neplatené volno k dátumu 29,02,2008 :)