Yvvetta
21.03.05,09:02
K 31.12.2004 mám napr. konečné stavy na týchto účtoch :
DPH na vstupe - konečné stavy na účtoch : 343.010, 343.014, 343.019
DPH na výstupe - konečné stavy na účtoch : 343.110, 343.114, 343.119
a konečný stav na účte 343 090 ako zaplatená daňová povinnosť.

Ako to preúčtovávate ? Nechaváte konečné stavy tak ako sú, alebo to preučtávate k 31. 12. ? A ak áno, na ktorý účet mám preúčtovať zostatky ?
ilona
21.03.05,08:25
Neviem presne čo myslíš,ale na účte 343 k 31.12 by mala zostať DPH z 12/04,uhradená v 1/2005,alebo nadmerný odpočet.No a preučtujem to normálne na 701 a 702 a na 343 do nového roku.
accad
21.03.05,08:34
Ja to analyticky preučtovávam pri mesačných platcoch DPH vždy po vyčíslení DPH a tak mi na účet DPH/daň.povinnosť, DPH/nadm.odpočet alebo DPH/dodat.DPH zostane len aktuálny zostatok vo výške záväzku alebo pohľadávky voči DU a ostatné analytiky DPH sú nulové.
ingi
21.03.05,08:53
Robím to presne ako Editka, len miesto troch spomenutých účtov používam jeden účet - DPH/vzťah k štát.rozpočtu, na tento účet preúčtujem DPH z daň. priznania z ostatných analytických účtov a tie zostanú nulové. Je to výborné aj kvôli spätnej kontrole.
Katarína STR
21.03.05,08:55
Ja som používala tieto účty:

343 014, 343 020
343 000 - spojovací účet
343 300 - daňová povinnosť DPH
343 914, 343 920 - nezaplatené faktúry

1. interný doklad
na konci kalendárneho 1/4 roka som z účtu 343 914 a 343 920 preúčtovala hodnotu zaplatenej fakúry /DPH/ na úče 343 014 a 343 020. Ak som mala nejakú nezaplatenú faktúru, tak mi DPH zostala na účte 343 914 alebo 343 920.

2. Interný doklad
preúčtovala som z účtu 343 014 a 343 020 napríklad k 31.3. oba účty na spojovací účet 343 000. Na tomto účte sa mi spravil rozdiel zaplatenej a nárokovanej DPH.

3. Interný doklad
preúčtovanie zo spojovacieho účtu 343 000 na účet daňovej povinnosti 343 300 presnú sumu DPH a rozdiel / halierový/ som dala hneď na účet 548.


Rekapitulácia :
1. ID 343 914 a 343 920 na účty 343 014 a 343 020 účty

2. ID 343 014 a 343 020 preúčtovať na spojovací účet 343 000
účty 343 014 a 343 020 musia k danému štvrťroku zostať nulové

3. ID 343 000 preúčtovať na účet 343 300 halierový rozdiel na 548
účet 343 300 musel presne sedieť na vytlačené tlačivo DPH.Ku koncu každého štvrťroka som mala účty 343 014 a 343 020 vždy NULOVÉ,
na účtoch 343 914 a 343 920 len nezaplatené faktúry, spojovací účet 343 000 tiež vžd NULOVÝ, účet 343 300 povinnosť DPH len zostatok nezaplatenej povinnosti DPH voči DU.
Katarína STR
21.03.05,08:59
Samozrejme teraz používam len účty :

343 019
343 919 - nezaplatené JCD
343 000
343 300


Ale aj tak mám na konci každého štvrťroka účet 343 019 vždy NULOVÝ, na účte 343 919 len nezaplatené JCD, účet 343 000 vždy NULOVÝ a účet 343 300 len nezaplatená DPH.
Yvvetta
21.03.05,09:06
Ak tomu dobre rozumiem, všetky zostatky účtov 343 by som mala mať preúčtované k účtu, ktorý mám vytvorený ako účet 343 090 -daňová povinnosť.

Zostatky mi majú ešte vykazovať účty, pri ktorých nemám nárok na odpočet.
Katarína STR
21.03.05,09:11
Presne, ja mám zostatok len na účte 343 919 - nezaplatené JCD v dˇanom štvrťroku
a účet 343 300 - daňová povinnosť DPH voči DU

Všetky ostatné účty 343 mám nulové
Katarína STR
21.03.05,09:14
Inak toto preúčtovanie je dobré aj pre kontrolu. Lebo program mi sám prepočíta a vytlačí daňovú povinnosť DPH a ja si zase všetko preúčtujem na účet 343 300 a stalo sa mi, že mi to nesedlo s vytlačeným tlačivom DPH. Hľadala som potom chybičku a prišla som na to, že som mala jednu faktúru zle zaúčtovanú.
Yvvetta
21.03.05,09:20
Už mám v tom jasno. To asi preto, že vychádza slniečko. Dakujem Vám pekne.
Katarína STR
21.03.05,11:11
Ani nevieš aká som ja rada, že vychádza slniečko.
Lenže človek príde domov a zase sadne za počítač a na slniečko sa môže kukať len z okna. Neva, skončíme daňové a potom pôjdem konečne s malým von na prechádzku.
Bóže ako sa teším.