emily
21.03.05,09:16
Veľa tu už bolo o paušálnych výdavkoch, ale toto som ani za pol nedele nenašla. Za rok 2004 uplatňujem 25% výdavky a v roku 2005 už budem účtovať podľa § 19, lebo sa stanem platcom dane a neviem pochopiť §17 odst. 8 a10. Ako vlastne upravím daňový základ? Zvýšim ho o pohľadávky a znížim o záväzky, alebo so záväzkami nerobím nič. Zásoby nemám.

Všade sú príklady len opačné, keď sa prechádza z riadnych výdavkov na paušálne a opačne som nenašla.
emily
21.03.05,10:43
nik nemá taký prípad? prosííííím....
Muška
21.03.05,13:03
nik nemá taký prípad? prosííííím....V daňovom priznaní za rok 2004 si upravíš základ dane aj o pohľadávky aj o záväzky.
Nike
21.03.05,19:55
Emily už sa to tu preberalo. V r 41,42 DP B za 2004 upravíš DZ o pohľadávky, záväzky... . V roku 2005 pokračuješ preukazne.

Stačí takto?
Gabca
27.01.06,09:35
ja by som mala tiez k tomu dotaz, v roku 2004 pausalne, v roku 2005 preukazne, nema zaiadne pohladavky ani zavazky, ale ako je to so stavom pokladne? aky mam dat pociatocny stav? lebo pri pausalnych sa nevykazuje, jedine stav inventurny, ten mam dat ako pociatocny stav?
renča1
27.01.06,09:58
ja by som mala tiez k tomu dotaz, v roku 2004 pausalne, v roku 2005 preukazne, nema zaiadne pohladavky ani zavazky, ale ako je to so stavom pokladne? aky mam dat pociatocny stav? lebo pri pausalnych sa nevykazuje, jedine stav inventurny, ten mam dat ako pociatocny stav?

Vyrieš to osobným vkladom SZČO do pokladne a máš po probléme.
petovsan
20.02.06,10:54
Mám k tomuto problému tiež 1 otázku:
Ak sa uplatňovali v r.2004 paušálne výdavky a v záväzkoch zostalo neuhradené zdrav. poistenie za 12/2004, ktoré je splatné až k 08.01.2005, kedy bolo aj vlastne zaplatené, je to výdavok OZD v r. 2005?
V r.2005 bude daňovník uplatňovať výdavky preukázateľné.
ini
20.02.06,12:05
Mám k tomuto problému tiež 1 otázku:
Ak sa uplatňovali v r.2004 paušálne výdavky a v záväzkoch zostalo neuhradené zdrav. poistenie za 12/2004, ktoré je splatné až k 08.01.2005, kedy bolo aj vlastne zaplatené, je to výdavok OZD v r. 2005?
V r.2005 bude daňovník uplatňovať výdavky preukázateľné.
Pokial prechadzaj z pausalnych vydavkov na klasicke uctovnictvo a uz si podal DP za rok 2004, musis podat DDP za rok 2004, kde ZD upravis o polozky zvysujuce a znizujuce ZD, cize o pohladavky, zavazky atd. T.z, ze ak prechadzas v roku 2005 na klasicke uctovnictvo, podas DDP za 2004, kde tie zavazky das ako polozku znizujucu ZD podla §17 a do vydavkov roka 2005 ich uz nezahrnies.
Muška
20.02.06,12:14
Ini - pozor na tie prechody - treba sa riadiť týmto odstavcom
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

Pozor!!!!!!!
Ak prechádza z paušálnych na účtovníctvo, tak upraví len tak ako je uvedené v bode c)
Ak prechádza z účtovníctva na paušálne, takk upraví tak ako je uvedené v bode a)
petovsan
20.02.06,14:26
Pokial prechadzaš pausalnych vydavkov na klasicke uctovnictvo a uz si podal DP za rok 2004, musis podat DDP za rok 2004, kde ZD upravis o polozky zvysujuce a znizujuce ZD, cize o pohladavky, zavazky atd. T.z, ze ak prechadzas v roku 2005 na klasicke uctovnictvo, podas DDP za 2004, kde tie zavazky das ako polozku znizujucu ZD podla §17 a do vydavkov roka 2005 ich uz nezahrnies.

To platí aj v tom prípade, že sa jedná o výdavky na zdrav. poistenie? Pokiaľ viem, tak pri uplatňovaní paušál. výdavkov sa znižuje príjem o 25% + skutočne uhradené výdavky na ZP a SP, nie? Tak mi z toho vychádza, že poistné na ZP za 12/2004 by malo ísť pri prechode z paušál. výdavkov na skutočné celé do VOZD v r.2005.
Muška
20.02.06,14:34
petovsan,
čítaj môj príspevok 9 - pri prechode s paušálnych výdavkov na účtovníctvo - upravuješ iba o písmeno c)

Čiže ZP uhradené v roku 2005 tam nepatrí.
ini
20.02.06,14:38
Sorry za mylnu informaciu, Muska ma pravdu.
petovsan
20.02.06,14:55
petovsan,
čítaj môj príspevok 9 - pri prechode s paušálnych výdavkov na účtovníctvo - upravuješ iba o písmeno c)

Čiže ZP uhradené v roku 2005 tam nepatrí.
Muška, dnes mi to už akosi nemyslí, takže, prosím Ťa, lopatisticky: výdavok na zdrav. poistenie uhradené v r.2005 za 12/2004 budem účtovať ako čo???
petovsan
20.02.06,20:54
Muška, dnes mi to už akosi nemyslí, takže, prosím Ťa, lopatisticky: výdavok na zdrav. poistenie uhradené v r.2005 za 12/2004 budem účtovať ako čo???

........ ???
Muška
20.02.06,21:06
Výdavok uhradený v roku 2005 /ZP za rok 2004/ budeš účtovať ako VOZD roku 2005.
petovsan
20.02.06,21:20
Výdavok uhradený v roku 2005 /ZP za rok 2004/ budeš účtovať ako VOZD roku 2005.

Muška, veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Muška
20.02.06,21:22
Len si daj pozor, ak budeš uhrádzať iné výdavky ktoré patrili do roku keď si mal paušálne výdavky.....tak tieto budú ako VNZD, pretože už boli VOZD v roku paušálnych výdavkoch a to v 25 percentách.
Muška
20.02.06,21:23
A samozrejme pohľadávky, ktoré Ti uhradia v roku 2005 z roku 2004 budú už PNZD , nakoľko si už o tieto pohľadávky upravil ZD v roku 2004.
tomasz
20.02.06,22:26
Výdavok uhradený v roku 2005 /ZP za rok 2004/ budeš účtovať ako VOZD roku 2005.

Je v tom rozdiel, ak v roku 2004 za viac mesiacov nebolo uhradené zdravotné poistenie? Napr. 3 až 4 mesiace, takisto budu v r.05 VOZD? (veď v r.04 neboli uhradené a preto neboli ani pripočítané k výdavkom nad 25%)
Muška
20.02.06,22:33
Ak daňovník uplatní paušálne výdavky , v 25 % výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
výdavkoch v preukázanej výške.
tomasz
20.02.06,22:40
Ak daňovník uplatní paušálne výdavky , v 25 % výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
výdavkoch v preukázanej výške.

Iba si to chcem uistiť. Ak uplatním 25% výdaj v roku 2004, nemám zaplatené ZP (3x420), vo februári zaplatím naraz 1260,- budem to mať v r.2005 VOZD. Vysvetlujem si to správne?
Muška
20.02.06,22:42
áno. hovorí o tom ten § čo som Ti časť pricapila.
výdavky na poistné si uplatníš v preukázanej výške.

To predtým, čo sme sa bavili s Petrom...to bolo o prechode z paušálnyh výdavkov na účtovníctvo......tak , aby Ťa to nepomýlilo.
tomasz
20.02.06,22:47
Mňa zaujíma práve ten prechod. V r.2004 upl.výdavky vo výške 25% z príjmov, ale r. 2005 sa už lepšie oplatí spraviť JU. V 04 podnikateľ nemal zaplatené všetky odvody do ZP, v priebehu r.2005 si doplatil podlžnosti voči ZP. Preto som sa pýtal či ten postup platí aj na ostatné mesiace roku a nielen na "prechod" 12/04-01/05.
Muška
20.02.06,22:50
Ohľadne úhrady ZP - platí aj pri prechode aj pri zotrvaní.

Len tie ostatné náležitosti ako pohľadávky , zásoby, záväzky a tak.....som myslela, že aby Ťa nepomýlili.
Muška
20.02.06,22:51
Ale , keď sa Ťa to vlastne týka , tak rok 2004 si uprav tak ako som písala vyššie a podaj opravné DP.
Muška
20.02.06,22:52
Príspevok č. 9
tomasz
20.02.06,22:55
Podľa toho som si to už upravil, len medzitým sa vždy niekde inde začítam a zneistím sa či som pôvodný problém správne pochopil.
Ďakujem za trpezlivosť.
KEJKA
26.02.06,18:23
Ini - pozor na tie prechody - treba sa riadiť týmto odstavcom
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

Pozor!!!!!!!
Ak prechádza z paušálnych na účtovníctvo, tak upraví len tak ako je uvedené v bode c)
Ak prechádza z účtovníctva na paušálne, takk upraví tak ako je uvedené v bode a)
vrátim sa k tomuto - táto odpoved sa týka ukončenia podnikania, nie zmeny účtovných postupov :eek:
zistila som, že tom nerozumiem, aj ked logiku to má.
ale tieto odstavce platia pre daňovníkov v uvode. Tak ako?
Pepa
26.02.06,18:38
vrátim sa k tomuto - táto odpoved sa týka ukončenia podnikania, nie zmeny účtovných postupov :eek:
zistila som, že tom nerozumiem, aj ked logiku to má.
ale tieto odstavce platia pre daňovníkov v uvode. Tak ako?

Z par. 17 ZoDP:
(10) Daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období, v ktorom nebol účtovnou jednotkou,1) upraví základ dane podľa odseku 8 za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene.

A ods. 8 ZoDP máš v Muškinej odpovedi.
KEJKA
26.02.06,19:42
Z par. 17 ZoDP:
(10) Daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období, v ktorom nebol účtovnou jednotkou,1) upraví základ dane podľa odseku 8 za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene.
A ods. 8 ZoDP máš v Muškinej odpovedi.
áno, nevedela som sa z toho vysomáriť, aj ked som poctivo išla do zákona.
ďakujem tebe aj Muške.
Janiela
02.03.06,20:40
Prosím Vás, ak živnostník prerušuje živnosť k 30.6.2005, potom uzatvára k 1.7.2005 pracovný pomer, chce si uplatňovať 25% paušál a poistné za 6/2005 má uhradené 6.7.2005, je daň základ znížený aj o poistné zaplatené 6.7.2005?Ďakujem
Pepa
03.03.06,13:39
Prosím Vás, ak živnostník prerušuje živnosť k 30.6.2005, potom uzatvára k 1.7.2005 pracovný pomer, chce si uplatňovať 25% paušál a poistné za 6/2005 má uhradené 6.7.2005, je daň základ znížený aj o poistné zaplatené 6.7.2005?Ďakujem
Áno - platbu do fondov za 06/2006 zaplatená v 07/2005 môžeš pripočítať k odvodom.
fasia
05.03.06,13:50
Môžem ešte ja k tejto téme otázočku? Tiež mi jeden klient prechádza z paušálnych na reálne výdavky a v pohľadávkach mu ostala jedna faktúra za 40.000,- Sk. V DDP na r. 40 uvediem celú sumu 40.000,- sk a na r. 41 môžem uviesť paušálny výdavok vo výške 25% ? Ktorý by mu teoreticky mal prislúchať, keby bola faktúra zaplatená v predchádzajúcom roku? Alebo naň nemá nárok vôbec? A dodaní vlastne celú čiastku pohľadávky?
fasia
06.03.06,12:26
nevie mi nikto pomoct?
Vianocka
09.03.06,22:09
Ja mam nasledovny problem. Uctujem podnikatela FO v sustave PU. Prave, ked som chcela dokoncit danove priznanie mi oznamil, ze od 1.1.2006 chce prejst na JU. Tak som si pozrela OPATRENIE MF SR o postupoch uctovania pri prechode zo sustavy PU do sustavy JU - § 4, ale akosi nerozumiem tomu, ako mam zrusit ucty casoveho rozlisenia a rezerv k poslednemu dnu bezneho uctovneho obdobia.
V sustave PU som v roku 2005 zauctovala naklady suvisiace s rokom 2006 na ucet casoveho rozlisenia (381) – poistne a sluzby. Mam ho zrusit tak, ze to zuctujem ako nedanove naklady, lebo sa netykaju bezneho uctovneho obdbobia, za ktore zostavujem uctovnu zavierku, alebo to budu v tomto pripade naklady danove, lebo v roku 2006 by som o ne, pri pouziti JU, prisla, kedze ich uz nebudem uhradzat v roku 2006? Alebo ako????
Okrem uctu 381 mam zostatok na ucte:
323 (naklad v roku 2005 na spotrebu el. energie, uhrada bude v roku 2006)
341 (preddavok na dan)
383 (naklad roku 2005 na zostavenie uctovnej zavierky a danoveho priznania, ku ktoremu bude
faktura a uhrada az v roku 2006}
491.A (osobna spotreba podnikatela do 31.12.2005 – aktivny zostatok)
491.A (vlastne imanie podnikatela – pasivny zostatok)
491.A (uctovny zisk z roku 2004 – pasivny zostatok)
- celkovy konecny stav uctu 491. vykazuje pasivny zostatok

AK MATE ESTE MOZGOVU KAPACITU a VIETE PORADIT, PROSIIIIIIIIIIIIM, POMOZTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A este raz, vdaka za Vas cas, Vianocka.
foxyman
18.03.06,15:18
Celý príspevok je tu o prechode z PAUSALNYCH na preukázatelné! T.j. z par. 6 na par. 19 a nie z par. 19 na par. 6. Nejako to je tu dopletené. V zákone som nenasiel zmienku o prechode z pausalu na preukazatelné. Vtedy by som to nijako neupravoval. Pausálne výdavky prisluchaju presne tomu obdobiu za ktoré podávas priznanie, takze o výdavky nasledujúceho roka ani o prijmy ani o zasoby by som predchadzajuce obdobie neupravoval. Je tu aj iny nazor?
va1ke
18.03.06,15:29
Celý príspevok je tu o prechode z PAUSALNYCH na preukázatelné! T.j. z par. 6 na par. 19 a nie z par. 19 na par. 6. Nejako to je tu dopletené. V zákone som nenasiel zmienku o prechode z pausalu na preukazatelné. Vtedy by som to nijako neupravoval. Pausálne výdavky prisluchaju presne tomu obdobiu za ktoré podávas priznanie, takze o výdavky nasledujúceho roka ani o prijmy ani o zasoby by som predchadzajuce obdobie neupravoval. Je tu aj iny nazor?

Zákon v § 17 ods. 8 hovovrí : daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa §19 na spôsob podľa §6 ods. 10 (čiže preukazné výdavky - JU) alebo ak začal účtovať po obdodí, v ktorom nebol účtovnou jednotkou (odbobie paušálnych výdavkov) upraví základ dane podľa odseku 8 za zdaňovacie odbobie , ktoré predchádzalo tejto zmene.
Čiže ja to chápem tak, že musí upravovať ZD vždy ak robí zmenu vo vykazovaní výdavkov.
va1ke
19.03.06,10:30
Môžem ešte ja k tejto téme otázočku? Tiež mi jeden klient prechádza z paušálnych na reálne výdavky a v pohľadávkach mu ostala jedna faktúra za 40.000,- Sk. V DDP na r. 40 uvediem celú sumu 40.000,- sk a na r. 41 môžem uviesť paušálny výdavok vo výške 25% ? Ktorý by mu teoreticky mal prislúchať, keby bola faktúra zaplatená v predchádzajúcom roku? Alebo naň nemá nárok vôbec? A dodaní vlastne celú čiastku pohľadávky?

Ahojte na túto otázku by som aj ja chcela vedieť odpoved. Ja mám tiež takýto problem. v roku 2005 paušálne výdavky a v r.2006 JU. Z roku 2005 zostala jedna neuhradená pohľadávka, ktorú dám do riadku 40 DP a do r. 41 dám 25% paušálne výdavky. A čo zo zdravotným poistením, ktoré podnikateľ za r. 2005 za niektoré mesiace uhradil až v roku 2006 tak tie dám až v JU ako platba do fondov? rozmýšlam dobre alebo nie? Prosím poradte mi.
va1ke
19.03.06,11:03
prosím odobrite mi to, alebo ma opravte chcem to dnes vytvačiť. dakujem
va1ke
19.03.06,12:55
........................
va1ke
19.03.06,14:32
Ahojte na túto otázku by som aj ja chcela vedieť odpoved. Ja mám tiež takýto problem. v roku 2005 paušálne výdavky a v r.2006 JU. Z roku 2005 zostala jedna neuhradená pohľadávka, ktorú dám do riadku 40 DP a do r. 41 dám 25% paušálne výdavky. A čo zo zdravotným poistením, ktoré podnikateľ za r. 2005 za niektoré mesiace uhradil až v roku 2006 tak tie dám až v JU ako platba do fondov? rozmýšlam dobre alebo nie? Prosím poradte mi.................................
Marína
19.03.06,18:15
Ja celkom dobre nerozumiem. Aké 25% paušálne výdavky si chceš dať do r. 41? V r. 41 uvedieš neuhradené záväzky z r. 2005. Neuhradené poistné za 12/2005 je tiež záväzkom.
va1ke
20.03.06,07:14
No však ani ja tomu nerozumiem tak preto sa pýtam, či tam mám dať 25% výdavky alebo len neuhradené poistné za r. 2005???
va1ke
20.03.06,10:54
viem, že vás to asi už otravuje ale naozaj potrebujem poradiť...prosím...
Pepa
20.03.06,11:10
Ahojte na túto otázku by som aj ja chcela vedieť odpoved. Ja mám tiež takýto problem. v roku 2005 paušálne výdavky a v r.2006 JU. Z roku 2005 zostala jedna neuhradená pohľadávka, ktorú dám do riadku 40 DP a do r. 41 dám 25% paušálne výdavky. A čo zo zdravotným poistením, ktoré podnikateľ za r. 2005 za niektoré mesiace uhradil až v roku 2006 tak tie dám až v JU ako platba do fondov? rozmýšlam dobre alebo nie? Prosím poradte mi.
No musím ťa sklamať, nerozmýšľaš dobre.
V roku 2006 chceš prejsť na JU a z roku 2005 ti zostala pohľadávka. O pohľadávku navýšiš ZD cez položku zvyšujúcu základ dane a položky znižujúce základ dane žiadne.
Pepa
20.03.06,11:13
Ahojte na túto otázku by som aj ja chcela vedieť odpoved. Ja mám tiež takýto problem. v roku 2005 paušálne výdavky a v r.2006 JU. Z roku 2005 zostala jedna neuhradená pohľadávka, ktorú dám do riadku 40 DP a do r. 41 dám 25% paušálne výdavky. A čo zo zdravotným poistením, ktoré podnikateľ za r. 2005 za niektoré mesiace uhradil až v roku 2006 tak tie dám až v JU ako platba do fondov? rozmýšlam dobre alebo nie? Prosím poradte mi.
Pri prechode z paušálnych výdavkov na JU upravuješ základ dane o pohľadávky a zásoby - zdravotné poistenie, ktoré uhradí v roku 2006 bude výdavkov roku 2006.
va1ke
20.03.06,11:16
Nie nesklamala si ma ja som len vychádzala z príspevku 33 a nevedela som či je to správne.
Ďakujem pepa. To som chcela vedieť.
Mirkaska
22.02.07,15:59
Chcela by som nadviazať na túto tému a opýtať sa skúsenejších poraďákov ohľadom prechodu z paušálnych výdavkov v r.2006 na jednoduché účtovníctvo v 2007:

1. v prípade podania dodatočného priznania k DzP FO za rok 2006 z dôvodu úpravy základu dane z horeuvedeného dôvodu, vyplývajú z toho sankcie v zmysle Z. o správe daní?

2. ak daňovník vie už pri podávaní DP za rok 2006 (uplatnuje paušálne výdavky), že prejde v r. 2007 na JU, môže upraviť základ dane už v DP za rok 2006?

3. pohľadávky zdaní v plnej výške bez uplatnenia paušálnych výdavkov

Ďakujem veľmi pekne.

mirka
Muška
22.02.07,16:25
Chcela by som nadviazať na túto tému a opýtať sa skúsenejších poraďákov ohľadom prechodu z paušálnych výdavkov v r.2006 na jednoduché účtovníctvo v 2007:

1. v prípade podania dodatočného priznania k DzP FO za rok 2006 z dôvodu úpravy základu dane z horeuvedeného dôvodu, vyplývajú z toho sankcie v zmysle Z. o správe daní? áno - ak budeš dodaňovať, tak Ti vyrubia "sankčný úrok"

2. ak daňovník vie už pri podávaní DP za rok 2006 (uplatnuje paušálne výdavky), že prejde v r. 2007 na JU, môže upraviť základ dane už v DP za rok 2006? to je najlepšia situácia, keď vie, že čo bude robiť v nasledujúcom roku. lebo musí upraviť základ dane za r. 2006 už v DP 2006 a nebude musieť o rok robiť DDP aj so sankciami.

3. pohľadávky zdaní v plnej výške bez uplatnenia paušálnych výdavkov áno, je to v zvlášť riadku o § 17

Ďakujem veľmi pekne.

mirka

v texte....
Mirkaska
23.02.07,14:22
ďakujem veľmi pekne
ingak
01.03.09,20:05
Ak ostali neuhradené záväzky - odvody ZP a SP pri prechode z paušálnych výdavkov na JU samozrejme budú nákladom až v nasled. roku po uhradení, ale mňa zaujíma ako bude vyzerať výkaz o majetku a záväzkoch za prvý rok vedenia účtovníctva. Uvedú sa tieto záväzky už v kolónke za predchádzajúce obdobie, alebo ich nikde neuvádzam?
ingak
02.03.09,11:34
Ak ostali neuhradené záväzky - odvody ZP a SP pri prechode z paušálnych výdavkov na JU samozrejme budú nákladom až v nasled. roku po uhradení, ale mňa zaujíma ako bude vyzerať výkaz o majetku a záväzkoch za prvý rok vedenia účtovníctva. Uvedú sa tieto záväzky už v kolónke za predchádzajúce obdobie, alebo ich nikde neuvádzam?
Nik sa nestretol s takymto problemom.
ingak
02.03.09,20:43
posúvam
Muška
02.03.09,20:46
Ja si myslím, že výkazy sú výsledkom účtovníctva a keďže rok predtým boli paušálne výdavky, tak v stĺpci za predchádzajúce obdobie nič nepíšeš.