alena10
01.03.08,16:52
Dňa 26.02.2008 som dostal výpoveď podľa §63 ods. 1 písm. b, t.j. mám nárok na 2-mesačné odstupné a od 1.3.2008 mi plynie výpovedná doba 2 mesiace. Chcel by som poprosiť o radu, či mám nárok počas výpovednej doby na platené voľno 4 hodiny týždenne, aby som si mohol hľadať nové zamestnanie, nakoľko som sa dopočul, že je to možné podľa nejakého zákona. Ďakujem za odpoveď.
Zoltán Kovács
01.03.08,17:06
§ 141
Dôležité osobné prekážky v práci

2)Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.
alena10
01.03.08,17:28
.....ďakujem za odpoveď. Ešte sa chcem opýtať, mám možnosť nastúpiť do nového zamestnania od 1.4.2008, je možné predčasne ukončiť PP vo výpovednej lehote a mám zároveň nárok na to 2-mesačné odstupné? Bude platiť prvá výpoveď alebo treba spísať novú? Ďakujem.
Tweety
01.03.08,17:39
.....ďakujem za odpoveď. Ešte sa chcem opýtať, mám možnosť nastúpiť do nového zamestnania od 1.4.2008, je možné predčasne ukončiť PP vo výpovednej lehote a mám zároveň nárok na to 2-mesačné odstupné? Bude platiť prvá výpoveď alebo treba spísať novú? Ďakujem.Je to možné, môžeš PP na základe § 63 od zamestnáv. ukončiť dohodouˇ-samozrejme so súhlasom zamestnáv- nárok na odstupné ostáva.
JankaO
01.03.08,18:00
Je to možné, môžeš PP na základe § 63 od zamestnáv. ukončiť dohodouˇ-samozrejme so súhlasom zamestnáv- nárok na odstupné ostáva.

Lenže, k tomuto treba dodať:
§61 ZP
(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Aby bol nárok na odstupné, treba potom spísať novú dohodu o skončení PP DOHODOU, z dôvodov uvedených v § 63 odst. 1 písm. a) alebo b).
Tweety
01.03.08,18:01
Lenže, k tomuto treba dodať:
§61 ZP
(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Aby bol nárok na odstupné, treba potom spísať novú dohodu o skončení PP DOHODOU, z dôvodov uvedených v § 63 odst. 1 písm. a) alebo b).
Ale veď v prísp. som to tam napísala. Ak zamestnáv. súhlasí s dohodou, tak skončíte dohodou na základe výpovede od zamestnáv. podľa § 63 .
JankaO
01.03.08,18:05
Ale veď v prísp. som to tam napísala. Ak zamestnáv. súhlasí s dohodou, tak skončíte dohodou na základe výpovede od zamestnáv. podľa § 63 .

Áno a ja som dodala § 61 ZP, ktorý musí tomu zákonite predchádzať. ( A taktiež, čo potom musí zákonite nasledovať- nové - dohoda)
bavor77
03.03.08,14:09
Chcem sa opýtať, dostal som výpoveď podľa § 63 odst.1 písm. b. Plynie mi výpovedná lehota od 1.3.08 dva mesiace / teda mám nárok na 2 mes.- odstupné/. Ak, predčasne ukončím výpovednú dobu t.j. ku dňu 15.3.08, z dôvodu zacvičovania sa v novej práci, kde by ma zamestnali len od 1.4.08.Ak by my práca nevyhovovala poprípade by sa mi nepáčila a chcel by som ísť na ÚP, priznali by mi podporu v nezamestnanosti ?..Ďakujem za skorú odpoveď.
brčko
03.03.08,14:14
Ak si bol v posledných štyroch rokoch pred uplatnovaním nároku na podporu aspon 3roky poistený v nezamestnanosti, tak áno. Predpokladám, tvoj PP bol na dobu neurčitú. A tiež, že si nepoberal v tomto období už podporu 6mesiacov.
bavor77
03.03.08,14:32
Myslí sa to poistenie v nezamestnanosti za posledné 3 roky to zamestnanie ?
brčko
03.03.08,14:41
áno, ak si nemal neplatené volno alebo iné prerušenie poistenia (napr. pri OČR dlhšej ako 10dní), vtedy sa prerušuje poistenie v nezamestnanosti.
bavor77
03.03.08,14:55
... nie nemal som prerušenie poistenia , v podstate pracujem bez prerušenia od 11.1. 05 až do teraz. Zmluvu mám na dobu neurčitú./vlastne som mal/ Teda nemusím sa obávať, toho že by mi nepriznali podporu v nezamestnanosti, keď predčasne ukončím výpovednú dobu o mesiac a pol a napr. o 15 dní od ukončenia PP prídem na ÚP sa evidovať. Jedná sa o sumu cca 12 tis. mes. z ÚP a je škoda si ju nechať prepadnúť ak mám niekde zarábať 10 tis mes.