jana991
21.03.05,09:17
ak máme exekúciu, ktorú nám stŕhajú z účtu a záväzok je už splatený, teraz sa platia úroky a trovy exekúcie, môžem to dať na jeden účet na 538/221 alebo úrok musí ísť na 562. Mám trochu problém, lebo nemám exekúčný príkaz, tak neviem, koľko sú trovy exekúcie. Inak budem musieť do banky.