Saturejka
02.03.08,10:36
Dobrý deň, zamýšľam sa nad situáciou, že keď je zamestnancovi vyplatený preddavok na mzdu pred výplatným termínom, či je povinnosť mu tento preddavok pri najbližšej výplate zraziť alebo sa môže preddavok vysporiadať aj v nejakej ďalšej výplate.
Ďakujem
jamis
02.03.08,10:45
Dobrý deň, zamýšľam sa nad situáciou, že keď je zamestnancovi vyplatený preddavok na mzdu pred výplatným termínom, či je povinnosť mu tento preddavok pri najbližšej výplate zraziť alebo sa môže preddavok vysporiadať aj v nejakej ďalšej výplate.
Ďakujem

Preddavok na mzdu by mal byť vždy na konkrétny mesiac a vo výplatnom termíne za daný mesiac sa preddavok vysporiada.
Saturejka
03.03.08,22:46
Ďakujem, v podstate mi je to takto jasné, ale máme o tom jeden spor a mohla by som sa opýtať na oporu v zákone podľa čoho by sa takto malo postupovať?
Paula
03.03.08,23:36
Ďakujem, v podstate mi je to takto jasné, ale máme o tom jeden spor a mohla by som sa opýtať na oporu v zákone podľa čoho by sa takto malo postupovať?Jeden konkrétny spor treba asi riešiť konkrétne a tak ťažko v neurčitom zadaní hľadať konkrétny §.
Dana K.
03.03.08,23:40
§ 129
Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
§ 130
Výplata mzdy

(3) Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.


Asi ťažko poskytne zamestnávateľ preddavok v januári na júnovú výplatu. Takže sedliacky rozum mi hovorí, že pri poskytovaní preddavku je dobré uviesť, ktorého obodobia sa týka a pri najbližšej výplate to zúčtovať.