Eva11
21.03.05,10:12
Majiteľ kúpi auto od neplátcu DPH na základe kúpnej zmluvy. Auto zaplatí cez účet. Ako sa bude auto účtovať v Pú. Môžem na základe kúpnej zmluvy
účtovať ako Fa a to 042/321 a potom pri bankovom výpise úhrada Fa 321/221?
Ďakujem