Tina29
21.03.05,10:15
Nevie mi niekto poradiť? V roku 2003 viedol som viedla podnikateľovi JÚ a v roku 2004 mu uplatnňujem pašálne výdavky 60%. Z roku 2003 mu prešla pohľadávka, ktorá bola zaplatená v januári 2004. Mám to dať ako príjem v roku 2004 alebo treba nejako upraviť základ dane za rok 2003 a podať dodatočné daňové priznanie? Na daňovom úrade mi nevedeli poradiť.
Zita5
21.03.05,09:25
Keď to bolo zaplatené v roku 2004 , je to príjem roku 2004 . Daňové priznanie za rok 2003 nemusíš opravovať . Ale ešte by som pozrela , že za čo bola tá úhrada realizovaná . Hlavne daj pozor aby sa to týkalo tej remeselnej činnosti na ktorú robíš 60 % paušál .
bea
21.03.05,09:28
Je to príjem r. 2004, tak ako píše Zita5. Lebo v r. 2003 si účtovala v JÚ. A aj v ostatnom súhlasím.
Tina29
21.03.05,09:33
Ja som si to tiež jednoznačne myslela, už mám aj vyplnené daňové priznanie ale všimla som si §17 ods. 10 zákona o dani z príjmov
emily
21.03.05,09:41
Podľa mňa to až také jednoznačné nie je, lebo ak v r. 2004 uplatníš výdavky % je to prechod podľa § 17 odst. 10 ...aspoň podľa mňa...ja sa stým trápim už dva dni, len opačný prechod
heluška
21.03.05,10:22
Veru, veru poraďáci, emily má pravdu nie je to také jednoduché,ten základ dane za rok 2003 sa má upraviť,presne tak ako keď sa končí podnikanie § 17 ods.10 ZDPs nádväzne ods.8-ako postupovať,takže ked si to niekto preráta zaplatí možno daňovník viac-lebo musí doplatiť za rok 2003 daň.Ja som sa s tým trápila s prepočtami asi u troch daňovníkov,veď pročo by nám to tí naši zákonodarcovias trocha nezamotali.
Zita5
21.03.05,10:37
Veru, veru poraďáci, emily má pravdu nie je to také jednoduché,ten základ dane za rok 2003 sa má upraviť,presne tak ako keď sa končí podnikanie § 17 ods.10 ZDPs nádväzne ods.8-ako postupovať,takže ked si to niekto preráta zaplatí možno daňovník viac-lebo musí doplatiť za rok 2003 daň.Ja som sa s tým trápila s prepočtami asi u troch daňovníkov,veď pročo by nám to tí naši zákonodarcovias trocha nezamotali.

Heluška a potom kde uvádza podľa príspevku č.1 tú úhradu z roku 2003 , keď prechádza v roku 2004 na paušálne výdavky ? Ako si to Ty riešila ? Je to riadok 41 + položky zvyšujúce základ dane .
emily
21.03.05,10:46
Nie som Heluška, ale ja to dávam na nedaňový príjem, lebo je už zdanený (mal byť) v r. 2003.
Zita5
21.03.05,10:57
Nie som Heluška, ale ja to dávam na nedaňový príjem, lebo je už zdanený (mal byť) v r. 2003.


Emily prepáč , ale já som reagovala na príspevok , ktorý som citovala .


Ale ja tak , čo to má spoločné s príspevkom č.1 . Prosím vysvetli , prečo by mal byť zdanený , keď v roku 2003 viedla JÚ a v pohľadávkach jej zostala neuhradená faktúra , ktorá bola zaplatená v roku 2004 . Já stále hovorím o príspevku č.1 .
heluška
21.03.05,11:12
Presne ako píšeš Zita5, upravím ZD riadok 41 DP ale pozor vstupujem do r.2003,čiže dodatočné,ako hohorí § 17 ods.10-upravím ZD za zdaňovaciebobdobie,ktoré predchádzalo tejto zmene.
Adula
21.03.05,11:17
Aj v prípade, že by za rok 2003 zdaňoval paušalnou daňou a faktúra z decembra 2003 bola uhradená až v januári 2004, musím podávať opravné za rok 2003, keď teraz bude podávať daňové priznanie - preukázateľne vynaložené výdavky?
Muška
21.03.05,11:48
Nie, Týka sa to len "paušálnych VÝDAVKOV". Ale ak mal paušálnu daň, tak výdavky týkajúce sa roku 2003 /aj SP a ZP/ uhradené v roku 2004 Ti nevstupujú do odpočítateľných výdavkov. Ale príjem uhradený v roku 2004 Ti vstupuje do príjmov aj keby to bol príjem vyfaktúrovný v roku 2003.
Tina29
21.03.05,13:02
Viete mi niekto poradiť ešte, aký je postup pri podaní opravného daňového priznania? Napr. aj to či sa platí za to nejaké penále, keď za rok 2003 mu daň nevyšla ale ak zahrniem tú pohľadávku potom mu vyjde daň. A ešte, čo s tým výpisom z daňového priznania, ktoré ide na Sociálnu poisťovňu a Zdravotnú poisťovňu, či aj tam dávať opravný výpis.
Muška
21.03.05,13:49
Tinka, áno, vyplýva Ti z toho všetko čo píšeš. Lebo vlstne Ty by si mala vedieť pri podávaní daňového priznania ako budeš pokračovať v nasledujúcom roku, či paušál, alebo účtovníctvo. Viem, že je to ťažké, preto radšej robím paušálne výdavky vtedy, ak má klient ku koncu roka všetko vyrovnané. Jednine ak mu zostanú záväzky, tak potom v nasledujúcom roku ich nedám do odčítateľných výdavkov.
A samozrejme, že to musíš nahlásiť aj na SP a ZP a z toho Ti taktiež budú plynúť penále.
Vera
28.10.05,12:30
Ahojte,

potrebujem si udobriť. Za r. 2004 som robila JU. Všetky pohľadávky boli splatené do konca r. 2004. Za r. 2005 chcem prejsť na paušálne výdavky. Je nutné robiť nejaké dodatočné práce za r. 2004?? Ešte si neplatil ani SP ani ZP, takže nemal ani tieto platby z roku 2004 uhrádzané na začiatku r. 2005.

Ďakuejm za všetky odpovede :-)
Majka
28.10.05,12:36
ja mam tiez jedno JU ked v r. 2003 platil pausalnu dan, v r. 2004 JU prikmy-vydavky, a teraz v r. 2005 by si chcel uplatnit 25perc. pausalne vydavky....no s tym ze zivnost sa k 31.12.rusi a ide na TPP

na co si mam dat pozor?
Vera
28.10.05,12:37
od dnes nie 25% ale 40% :-)
Majka
28.10.05,12:38
to bolo schvalene ale uplatnit si to mozes az v r. 2007 v dan.priznani za r. 2006. nie?
Mir
31.10.05,08:49
Ak chcem prejsť z JU na paušálne výdavky musím to niekde nahlasovať?Dík, Miro
Adula
31.10.05,09:38
Miro, stačí v daňovom priznaní označíť /myslím, že na poslednej alebo preposlednej strane/v osobitných záznamoch/, že pri príjmoch podľa §6 uplatňuješ výdavky percentom z príjmov. Adula
apo
01.11.05,18:08
Na začiatku tejt témy som považoval vec za jednoduchú, ale PRAVDA je v tom, že sa musí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2003.

Ja som toto ustanovenie PREHLIADOL, ale zas INTUITÍVNE som neznížil základ dane o uhradu fondov za iné obdobie ako rok 2004 a tým je potvrdená LOGIGA ustanovenia pre úpravu základu dane pri prechode na paušálne výdavky.

TERAZ idem kontrolovať základy dane za rok 2003.

PORADA je dobrá vec.

APO.
Maňuša
25.01.07,12:00
Nevie mi niekto poradiť? V roku 2003 viedol som viedla podnikateľovi JÚ a v roku 2004 mu uplatnňujem pašálne výdavky 60%. Z roku 2003 mu prešla pohľadávka, ktorá bola zaplatená v januári 2004. Mám to dať ako príjem v roku 2004 alebo treba nejako upraviť základ dane za rok 2003 a podať dodatočné daňové priznanie? Na daňovom úrade mi nevedeli poradiť.
Prečítala som si váš príspevok z 21.3.05 a mám podobný problém s prechodom z JÚ na paušalné výdavky.Ako ste to nakoniec poriešili s tou pohľadávkou ? Ďakujem za opdoveď.
Muška
25.01.07,12:06
Maňuša, snáď to Tinka poriešila ako hovorí zákon.

Čiže urobíš dodatočné DP za rok 2005 , priznáš pohľadávku, zásoby do príjmu a uplatníš si záväzky a zdaníš. A V roku 2006 môžeš v pohode ísť na paušálne výdavky.
Muška
25.01.07,12:11
dôkaz:(
Musíš sa riadiť týmto odstavcom zákona o Dani z príjmu

8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, avýšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).