saglucka
21.03.05,10:38
:confused: Pekný deň,

chcem sa vás spýtať koľko má daňový úrad na vybavenie daň. priznania a vrátenia preplatku dane??? Niekto mi hovoril že 31 dní od podania ale je to už o dva týždne viac a peniaze ešte neposlali. Dá sa niekde sťažovať alebo niečo podobné???
Ďakujem
Zita5
21.03.05,09:41
Nezabudni , že termín sa počíta od 31.3.2005 a nie od dátumu podania DP .
vladan
21.03.05,10:11
áno, Zita5 má pravdu, týchto 30 dní sa počíta po 31.3., takže preplatok ti bude vrátený najneskôr 30.4. Ak zaplatené preddavky na daň sú vyššie (tzv. preplatok preddavkov), môžu sa použiť na budúce preddavky alebo sa daňovníkovi vrátia na základe žiadosti.
Nike
21.03.05,18:52
Podľa mojich praktických skúseností z predchádzajúcich rokov do 30.4. príde rozhodnutie s doručenkou, že DU vráti preplatok na dani a v priebehu mája preplatok vráti. Nezisťovala som ale posledné novely a možno sa pomenili postupy a termíny.
JaroslavKadle
22.03.05,09:33
Z príjmov a výdavkov r.2004 vychádza daň z príjmu FO ( SZČO) cca 40.000,-Sk. Túto daň budem ovidovať vo výkaze na strane záväzkov. Je možné ju v peňažnom denníku
zaevidovať do výdavkov ešte pre r.2004, alebo až do roku 2005 ako výdavok neovplyvňujúci základ dane?
Zita5
22.03.05,09:35
Z príjmov a výdavkov r.2004 vychádza daň z príjmu FO ( SZČO) cca 40.000,-Sk. Túto daň budem ovidovať vo výkaze na strane záväzkov. Je možné ju v peňažnom denníku
zaevidovať do výdavkov ešte pre r.2004, alebo až do roku 2005 ako výdavok neovplyvňujúci základ dane?
Áno eviduješ vo výkaze o majetku a záväzkoch - záväzky . Zaúčtovať v peňažnom denníku v deň platby v roku 2005 ako výdavok neovplyvňujúcia ZD .
Ľuba
22.03.05,09:36
Z príjmov a výdavkov r.2004 vychádza daň z príjmu FO ( SZČO) cca 40.000,-Sk. Túto daň budem evidovať vo výkaze na strane záväzkov. Je možné ju v peňažnom denníku
zaevidovať do výdavkov ešte pre r.2004, alebo až do roku 2005 ako výdavok neovplyvňujúci základ dane?

Daň je v každom prípade výdavok neovpl. základ dane, do PD ju zaeviduješ až v r. 2005 - keď bude naozaj zaplatená.