Geraldine
03.03.08,11:58
Dobrý deň
- chcela by som Vás poprosiť o radu v nasledovnej problematike: manžel pracuje ako vodič MKD a chcel by ukončiť pracovný pomer dohodou k 31.03.2008. Až pri písaní výpovede som si ja všimla, že má uzatvorenú so zamestnávateľom len pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31.01.2008 a nič iné, žiadnu ďalšiu pracovnú zmluvu a ani dohodu o vykonaní práce. Keď sa manžel informoval u nadriadeného cez víkend o možnosti ukončiť prac. pomer dohodou k 31.03.2008, tento ho odkázal na platný zákonník práce a 2-mesačnú lehotu v ňom uvedenú. Ak však on mal uzatvorenú len zmluvu na dobu určitú, ktorá mu už uplynula, má zmysel písať výpoveď v zmysle platnej legislatívy? A keď naďalej pracuje v danej firme, chodí na cesty do zahraničia a nemá platnú žiadnu zmluvu je to v poriadku??? Ako by ste navrhli doriešiť danú záležitosť?

Vopred ďakujem za radu a pomoc

G.K.
katka50
03.03.08,12:01
[quote=Geraldine;664611]Dobrý deň
- chcela by som Vás poprosiť o radu v nasledovnej problematike: manžel pracuje ako vodič MKD a chcel by ukončiť pracovný pomer dohodou k 31.03.2008. Až pri písaní výpovede som si ja všimla, že má uzatvorenú so zamestnávateľom len pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31.01.2008 a nič iné, žiadnu ďalšiu pracovnú zmluvu a ani dohodu o vykonaní práce. Keď sa manžel informoval u nadriadeného cez víkend o možnosti ukončiť prac. pomer dohodou k 31.03.2008, tento ho odkázal na platný zákonník práce a 2-mesačnú lehotu v ňom uvedenú. Ak však on mal uzatvorenú len zmluvu na dobu určitú, ktorá mu už uplynula, má zmysel písať výpoveď v zmysle platnej legislatívy? A keď naďalej pracuje v danej firme, chodí na cesty do zahraničia a nemá platnú žiadnu zmluvu je to v poriadku??? Ako by ste navrhli doriešiť danú záležitosť?

Vopred ďakujem za radu a pomoc

Zákonník práce § 71
Skončenie pracovného pomerudohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.
(4) Zrušený.
(účinnosť od 1. septembra 2007)
Olgica
03.03.08,12:04
§ 71
Skončenie pracovného pomeru
dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
A preto má zmysel písať výpoveď v zmysle platnej legislatívy.