Jana-MT
03.03.08,12:02
Dobrý deň,opäť prosím o radu.
Neplatne ukončený PP bol v roku 2004. Súdne rozhodnutie o neplatnom skončení PP bolo v roku 2007. Poškodenému prináleží náhrada mzdy za 5 mesiacov - to sú fakty.
Podľa môjho názoru by sa z tejto náhrady mali odviesť odvody do SP, nakoľko rozhodnutie súdu bolo v roku 2007 a teda mala by sa náhrada mzdy posudzovať podľa právnych predpisov platných v roku 2007. Bolo mi však odporúčané posudzovať túto náhradu mzdy podľa právnej úpravy platnej v roku 2004 - čiže odvody neodvádzať. Ako to vidíte vy??
katka50
03.03.08,12:04
Dobrý deň,opäť prosím o radu.
Neplatne ukončený PP bol v roku 2004. Súdne rozhodnutie o neplatnom skončení PP bolo v roku 2007. Poškodenému prináleží náhrada mzdy za 5 mesiacov - to sú fakty.
Podľa môjho názoru by sa z tejto náhrady mali odviesť odvody do SP, nakoľko rozhodnutie súdu bolo v roku 2007 a teda mala by sa náhrada mzdy posudzovať podľa právnych predpisov platných v roku 2007. Bolo mi však odporúčané posudzovať túto náhradu mzdy podľa právnej úpravy platnej v roku 2004 - čiže odvody neodvádzať. Ako to vidíte vy??

Pozri zákon 461/2003
§ 139a
Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi
Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 138 ods. 1 až 3, 10 až 17 a 23 platí rovnako.
Jana-MT
04.03.08,07:10
Zákon som si pozrela ale aj tak z toho nie som veľmi múdra. Takže posudzovať podľa platnej legislatívy alebo podľa legislatívy z roku 2004????
Jana-MT
04.03.08,13:48
Nik iný sa nezapojí do diskusie??Fakt neviem ako to posúdiť:
Ď. Jana
Chobot
05.03.08,14:07
Zákon som si pozrela ale aj tak z toho nie som veľmi múdra. Takže posudzovať podľa platnej legislatívy alebo podľa legislatívy z roku 2004????

Podľa môjho názoru, keďže príjem mal teraz, tak sa bude posudzovať podľa súčasne platnej legislatívy. Akurát ten výpočet bude v súlade s § 139a, teda náhrada sa rozdelí podľa počtu mesiacov obdobia, za ktoré sa poskytuje a za každý takýto mesiac sa odvedie poistné podľa súčasne platného zákona.

Tu nie je podstatné, za ktoré obdobie je náhrada mzdy (spred roka, spred 3 rokov), ale kedy mal zamestnanec tento príjem.

Ale pokiaľ už nie je zamestnancom, tak, myslím si, že tento príjem sa len zdaňuje, odvody už nie ste povinní platiť. To je ako vyplatenie odstupného po skončení PP (skús si vyhľadať témy ohľadne odstupného vyplácaného po skončení PP).