ivana184
03.03.08,12:43
Dobrý deň, na základe akej zmluvy mám robiť externe účtovníctvo pre firmu, v ktorej som pracovala doteraz na plný pracovný úväzok. Z dôvodu iného zamestnania som dala výpoveď, ale šéf ma presvedčil, aby som účto robila naďalej popri novému zamestnaniu.

Navrhovala som pracovný pomer na kratší pracovný čas, šéf nesúhlasil z dôvodu odvodového zaťaženia a navrhol formu dohody o vykonaní práce. Môžem to robiť na základe dohody, alebo poraďte nejakú inú formu. Živnostenský list nemám.

Ďakujem
Tweety
03.03.08,12:47
Dobrý deň, na základe akej zmluvy mám robiť externe účtovníctvo pre firmu, v ktorej som pracovala doteraz na plný pracovný úväzok. Z dôvodu iného zamestnania som dala výpoveď, ale šéf ma presvedčil, aby som účto robila naďalej popri novému zamestnaniu.

Navrhovala som pracovný pomer na kratší pracovný čas, šéf nesúhlasil z dôvodu odvodového zaťaženia a navrhol formu dohody o vykonaní práce. Môžem to robiť na základe dohody, alebo poraďte nejakú inú formu. Živnostenský list nemám.

Ďakujem
Kedže ide o opakovanú činnosť, tak z dohôd je vhodná jedine DoPČ.
Alena_ke
03.03.08,12:57
Ja to robím tiež na základe Dohody. Bola som SZČO ale pre vysoké odvodové povinnosti (hlavne SP) som to prerušila a rozhodla som sa pre toto (pre mňa) výhodnejšie riešenie. Výhodné je to (oproti PP na kratší prac. čas) aj pre zamestnávateľa, pretože z Dohôd platí iba v minimálnej sume odvody na SP (úrazové a garančné). Napr. z hrubej mzdy 3000 Sk je to 32,- Sk. Problémom je, že tu už nebudeš môcť mať odpoč. položku (pretože ju uplatníš u nového zamestnávateľa), takže budeš platiť plnú daň zo mzdy. Potom by sa Ti však v rámci ročného zúčtovania dane malo aj niečo vrátiť. Čo sa týka ZP, keďže budeš platiť u nového zamestnávateľa, nebudeš musieť platiť už zvlášť - v rámci RZZP sa príjmy z dohôd nezapočítavajú, takže ZP je bez vplyvu.
ivana184
03.03.08,14:10
Ďakujem Vám, to znamená, že môžeme vypísať dohodu o pracovnej činnosti, prihlásiť ma na soc. poisťovňu na platenie úrazového a garančného poistenia a každý mesiac zrážať daň z príjmu. Ak to bude do 5.000,- tak musí to byť zrážková daň, alebo to môže ísť ako preddavok? Koľko hodín môžem na dohodu o prac. činnosti odpracovať ročne?
Alena_ke
03.03.08,14:51
1)Zrážková daň = ak príjem za kal. mesiac nepresiahne 5000,-- Sk. T.j. ak presne = 5000,--, potom ešte zrážková daň. Pozri Zákon o Dani z príjmu § 43.
2)DoPČ - podľa novely Zákonníka práce (§ 228/a) platnej od 1.9.2007 je to max. 10 hod./týždenne. Doporučujem uzavrieť DoPČ na "dobu neurčitú".
MILKA58
03.03.08,22:02
A aká zmluva je najlepšia pre živnostníka s firmou, pre ktorú robí účtovníctvo?
Alena_ke
04.03.08,11:27
ivana184
05.03.08,10:38
Tých 10 hodín týždenne platí iba pre 1 zamestnávateľa? Ak by som mala 2 zamestnávateľoch, tak môžem u 1 mať 10 hodín, aj u druhého, alebo sa hodiny zrátavajú?
jankasm
05.03.08,10:42
Tých 10 hodín týždenne platí iba pre 1 zamestnávateľa? Ak by som mala 2 zamestnávateľoch, tak môžem u 1 mať 10 hodín, aj u druhého, alebo sa hodiny zrátavajú?

To obmedzenie sa týka len jedného zamestnávateľa. Takže jedna dohoda - 10 hodín týždenne. Druhá dohoda, u iného zamestnávateľa - znovu 10 hodín týždenne atď. :)
ivana184
05.03.08,11:04
Ďakujem.
ivana184
05.03.08,11:07
Ročné obmedzenie pri Do PČ nie je žiadne, že?
(ako napr.pri dohode o vykonaní práce = max. 300 hodín ročne)
jankasm
05.03.08,11:09
Ročné obmedzenie pri Do PČ nie je žiadne, že?
(ako napr.pri dohode o vykonaní práce = max. 300 hodín ročne)

Nie, pri DoPČ je proste 10 hod týždenne. :cool: