Etela
03.03.08,13:15
taký občan, ktorý má mieru poklesu schopnosti vykonávať prácu na 75 %, ale mu nemohol byť priznaný invalidný dôchodok z dôvodu chýbajúcej potrebnej odpracovanej doby.
Mám na mysli napr.aj to, či za neho môže zdravotné poistenie platiť štát, pretože zamestnanť za z dôvodu vážneho zdravotného stavu nemôže a z toho istého dôvodu nemôže byť vedený na úrade práce. Poznamenávam, že celkove má odpracovaných 30 rokov a do starobného dôvhodku mu chýbajú 2 roky.V posledných 10 rokoch nemal 5 rokov odpracovaných.
Vopred ďakujem za pomoc.
Jana Motyčková
03.03.08,13:49
V ZP má nárok aby za neho platil poistné štát - mal by zájsť na ZP a prihlasiť sa ako poistenec štátu podľa §11 ods.8 písm.e).