Ivvaa
03.03.08,14:19
Chcela by som požiadať o radu. Stala sa nám taká vec, že so zamestnanecom, ktorý nastúpil 28.1.2008 , bolo ústne dohodnuté na posledné štyri januárové pracovné dni neplatené volno.Z tohoto dôvodu mu nebola vyplatená za mesiac január žiadna mzda. Dnes 3,3,2008 nám doručil okamžité zrušenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy vo výplatnom termíne 15.2.2008. Súčasne si v zmysle paragrafu 69 nárokujé dvojmesačnú náhradu mzdy. Naša spoločnosť investovala do tohto zamestnanca 30000,- za školenie na výkon profesie, má uzatvorenú dohodu, že v prípade ukončenia prac. pomeru z jeho strany musí uvedené prostriedky vrátit. Postupom, ktorý zamestnanec zvolil sa nielen že snaží vyhnúť vráteniu peňazí, ale si nárokuje aj odstupné.Mám v tejto súvilsodti tieto otázky:
1. Musí byť neplatené voľno vždy dohodnuté písomne? Nič také som nikde nenašla
2. Ak mu nebola vyplatená mzda do 15 dní od splatnosti, t.j. do 1,3,2008-sobota-neúposúva sa tento termín na najbližší pracovný deň? / ešte by sme mohli mzdu doplatiť, nakoľko nemáme neplatené volno písomne dohodnuté, ale len ústne/
3. Ako by mala naša spoločnosť postupovať, aby sa vyhla následkom špekulácie zamestanca, ktorý si našiel lepšie miesto a chce sa vyhnúť zodpovednosťi, ktorú na seba vzal podpisom dohody o úhrade za školenie a škodu, ktorá nám v tejto súvislosti vznikla nechať na nás?
4. Kedže ide o ukončenie prac.pomeru v skušobnej dobe, sú nároky zamestnanca oprávnené?
hanelie
03.03.08,14:37
k neplatenému voľnu musí podať ZC žiadosť, lebo sa prerušuje platba do SP,

nevyplatenie mzdy do 15 - tich kalendárnych dní odo dňa....

dohoda platí - ZC nesplnil podmienky, môžete vyžadovať vrátenie
Danila
03.03.08,14:43
k neplatenému voľnu musí podať ZC žiadosť, lebo sa prerušuje platba do SP,

nevyplatenie mzdy do 15 - tich kalendárnych dní odo dňa....

dohoda platí - ZC nesplnil podmienky, môžete vyžadovať vrátenieNerozumiem tomu, aká dohoda platí. Ja zo zadania vnímam len to, že zamestnanec je v práve a zamestnávateľ si uplietol bič sám na seba.
hanelie
03.03.08,14:47
Ako by mala naša spoločnosť postupovať, aby sa vyhla následkom špekulácie zamestanca, ktorý si našiel lepšie miesto a chce sa vyhnúť zodpovednosťi, ktorú na seba vzal podpisom dohody o úhrade za školenie a škodu, ktorá nám v tejto súvislosti vznikla nechať na nás?


myslím dohodu o úhrade za školenie, že pochybil ZĽ je evidentné, ale zas je evidentné, že školenie ZC absoloval za nejakých podmienok
brčko
03.03.08,15:00
A ako preukáže, že bol v práci? Nerobíte evidenciu dochádzky? Vy ste mu mohli písať absenciu.
Ivvaa
03.03.08,15:05
Evidenciu dochádzky robíme, on v nej nefiguruje. Bol práve v tom čase na tom školení. Ostatní dvaja zamestnanci absolvovali školenie pred nástupm do zamestnania, on nastúpil na školenie 28.1.a na ten čas s ním bolo dohodnuté neplatené volno.
Ivvaa
03.03.08,15:06
Nemusí zamestnanec požiadať o neplatené voľno písomne až ked trvá viac ako 30 dní?
katka50
03.03.08,15:15
Nemusí zamestnanec požiadať o neplatené voľno písomne až ked trvá viac ako 30 dní?

Zamestnanec musí požiadať o nepl.voľno aj keď trvá len 1 deň.
Ivvaa
03.03.08,15:15
Obávam sa, že je to tak. Príklad toho, že nie vždy špekuluje len zamestnávateľ. Nemali sme ani tušenia, že má v úmysle takýto krok, boli sme v dobrej viere, že skutočne má záujem u nás pracovať, inak by sme doňho neinvestovali.Trošku drahá skúsenosť. Dvojmesačný plat.
Ivvaa
03.03.08,15:18
Písomne? Neviete mi napísať, kde by som to v zákone našla?
Ivvaa
04.03.08,11:09
Pesne ako ste napísali. Ide o nevyplatenú mzdu za štyri dni. Na tieto dni bolo dohodnuté neplatené volno ako aj na dalšie dni vo februári-ktoré sa už netýkajú januára-až do obdobia ukončenia školenia a skúšky, lebo až potom mohol skutočne začať vykonávať činnosť, na ktorú bol prijatý / zákonná podmienka/. Naša spoločnosť sa dohodla, že uhradí všetky náklady, ktoré súvisia so zyýšením jeho kvalifikácie a on súhlasil, že nebude za ten čas požadovať mzdu a bude mať neplatené voľno. Zamestnanec, ktorý si medzitým našiel lepšiu prácu, alebo prišiel nato, že nároky na skúšku su ne neho priveľké, využil, že sme s ním nemali dohodnuté neplatené voľno písomne, počkal zákonnú lehotu na vyplatenie mzdy / o ktorej vedel, že mu ju nevyplatíme, pretože nemáme ani potuchy, čo chystá /a potom nám nič netušiacim zamával okamžitým skončením pre nevyplatenie 900,- za štyri dni a žiada aj dvojmesačné odstupné podľa paragrafu 69 ZP. Je to jasnejšie?
Ivvaa
04.03.08,19:57
OK, suhlasím. Chodte.
pravnicka
05.03.08,10:28
zamestnanec, ktorý dal výpoved počas skúšobnej doby, nemá nárok na odstupné.
A máte od neho právo požadovať 30 000 Sk naspäť, ktoré ste do neho investovali.
Ak je v skúšobnej dobe, nemusel uvádzať ako dôvod výpovede nevyplatenie mzdy, podľa môjho názoru. A bude lepšie, ked mu tu mzdu vyplatíte za február.
Zamestnanec si so zamestnávateľom môžu dohodnúť, že si zamestnanec zoberie neplatené voľno. A bolo by to lepšie, keby písomne, lebo tak by sa zamestnávateľ mohol vyhnuť problémom, ktoré by mohli nastáť, ak by sa zamestnanec sťažoval, že za tie dní nedostal zaplatené. A aj v zákonníku práce je koľko dní v roku má dovolenku nárok.:):):)
Steranková
05.03.08,17:24
Ja by som mu dala prerušenie poistenia, pokiaľ nie je v dochádzke za január ako dokáže že bol v práci?
Steranková
06.03.08,23:07
Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.
Trvám na tom, že by som mu dala prerušenie poistenia. Takéto okamžité skončenie PP by som s ním písomne neurobila / ani by som ho od neho neprebrala - ako mi to dokáže?/ a ak by sa takto zachoval ,tým dńom by som mu dala okamžité skončenie PP ja ako zamestnávateľ - pre porušenie pracovnej disciplíny /ak by mal prerušenie poistenia aj to možno považovať za porušenie disciplíny/ napr. neprišiel do práce. ENDRJU vždy sa nemôžeš riadiť len paragrafmy, ak by ťa takto podrazili aspoň 30 zamestnanci a vrazil by si do nich kopu peňazí ináč by si písal.Zákony robia ľudia, ktorý sedia na ... no prax je iná.
Steranková
07.03.08,20:47
ENDRJU v žiadnom prípade som nechcela spochybniť tvoje skúsenosti, prepáč, ak to tak vyznelo.Poradu sledujem občas a viem, že v nej aktívne a rozumne reaguješ na mnohé príspevky, čo si veľmi vážim. Chcela som len povedať, že na mieste zamestnávateľa by som žiadne okamžité skončenie PP neakceptovala a ja ako zamestnávateľ by som mu dala rozviazanie PP pre porušenie disciplíny. Aj keď je to v rozpore/ nehľadiac na zákony, či charakter človeka/ s niektorými ľudmi treba jednať proste tak, ako si to zaslúžia.Ešte raz sa ospravedlňujem.
wagner
07.03.08,21:22
K tomu všetkému môžem iba dodať - dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Evidentne zamestnávateľ a aj budúci zamestnanec chceli byť vychytralí a doplatili na to obaja. To je tak, keď sa nerešpektuje ZP - každá pracovná zmluva musí byť písomná. Pokiaľ by boli všetky náležitosti pracovnej zmluvy v súlade so ZP, tak by bol aj výsledok iný. Predsa všetky školenia musia byť v pracovnej dobe, zamestnanec sa nemôže vzdať toho, na čo má právny nárok, zamestnávateľ v zmluve uvedie, koľko musí zamestnanec odpracovať u zamestnávateľa za vynaložené náklady za vzdelanie atď. Nebudem to rozpisovať, ale mne sa to nepáčilo od začiatku. Obidve strany si narobili problémy a Vy poraďáci riešte! Krásne, že? A nabudúce zas vychytralý tiež poraďák pošle toho, kto mu povie svoj názor asi do zadnej časti tela. Niekedy už ozaj nemám slov a žasnem nad tým, ako chcú oklamať štát a oklamú najmä sami seba.
Steranková
08.03.08,23:04
Možem vedieť, ktorý vychytralý tiež poraďák poslal KOHO? do zadnej časti tela?
Dana K.
09.03.08,00:19
A ako preukáže, že bol v práci? Nerobíte evidenciu dochádzky? Vy ste mu mohli písať absenciu.

V práci nebol, ale bol na školení, ktoré platila firma, takže akokeby v práci bol. či nie?
brčko
09.03.08,10:07
V práci nebol, ale bol na školení, ktoré platila firma, takže akokeby v práci bol. či nie?

:o Po tomto mojom príspevku som tiež hladala alternatívu, ako môže absolvovať školenie mimo prac.času. Asi len za svoje peniaze. Za firemné peniaze by to malo byť v rámci pr.času. Takže uznávam. S takýmito školeniami skúsenosť nemám. :cool:
Stitch
15.05.08,13:02
Vodič MKD má v pracovnej zmluve dohodnutý mesačný plat + "diety" podľa zákona o cestovných náhradách. Výplatný termín je stanovený do konca nasledujúceho mesiaca. Za 3/08 dostal mzdu na účet dňa 30. 4. 2008. Do dnešného dňa mu však neboli vyplatené "diety". Keďže dnes /15.5/ je 15 dní po lehote splatnosti, môže zajtra /najneskôr do 15.6./ okamžite ukončiť PP podľa § 69 ZP z dôvodu nevyplatenia cestovných náhrad? :(
Jara
15.05.08,13:29
Je to súčasť jeho platu podľa PZ tak môže skončiť PP
brčko
15.05.08,15:30
Vodič MKD má v pracovnej zmluve dohodnutý mesačný plat + "diety" podľa zákona o cestovných náhradách. Výplatný termín je stanovený do konca nasledujúceho mesiaca. Za 3/08 dostal mzdu na účet dňa 30. 4. 2008. Do dnešného dňa mu však neboli vyplatené "diety". Keďže dnes /15.5/ je 15 dní po lehote splatnosti, môže zajtra /najneskôr do 15.6./ okamžite ukončiť PP podľa § 69 ZP z dôvodu nevyplatenia cestovných náhrad? :(

Splatnost cestovných náhrad nie je totožná so splatnosťou mzdy. V prac.zmluve však môže mať dohodnuté, že cest.náhrady mu budú uhrádzané v mzde. No podla mna by sa to malo viazať na nejaký vnút.predpis, v ktorom je stanovené napr. že doklady predložené do ...., budú vyplatené v do ... resp. mzde za ... daný mesiac.

Podla zákona o cest.náhradách je zamestnávatel povinný do 10pracovných dní odo dna predloženia písomn.dokladov vykonať vyúčtovanie PC zamestnanca a aj uspojkojiť jeho nároky t.j. vyplatiť ho. Ak častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vo vnútornom predpise môže zamestnávatel určiť dlhší čas na vyúčt.PC, najdlhšie však do 30kal.dní odo dna predloženia pís.dokladov ( § 36 ods.4 ZoCN).
Takže predpokladám záleží:
- kedy zamestnanec predložil zamestnávatelovi písom.podklady pre vyúč.PC (tiež je na to lehota 10prac.dní po dni skonč.PC, najdlhšie do 30kal.dní, ak je stanovené vo vnút.predpise ) a
- aká je lehota na ich vyplatenie (či 10dní podla ZoCN alebo vnút.predpisom stanovená iná lehota).
A od tejto lehoty treba rátať tých 15dní po splatnosti a ak do týchto 15dní mu cestovné náhrady nebudú vyplatené, tak má mesiac na okamžité ukonč.PP.
Stitch
16.05.08,09:29
Má aj v tomto prípade nárok na výplatu náhrady mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za obdobie výpovednej doby v trvaní 2 mesiacov. :confused:
brčko
16.05.08,09:36
Má aj v tomto prípade nárok na výplatu náhrady mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za obdobie výpovednej doby v trvaní 2 mesiacov. :confused:
ak sa naplnili podmienky na okamžité zruš.PP zo strany zamestnanca, teda napr. aj z dôvodu nevyplatenia cestovných náhrad do 15dní po uplynutí ich splatnosti, a boli uplatnené v stanovenej mesačnej lehote, tak samozrejme má nárok na túto náhradu mzdy.