ata
21.03.05,12:07
Pomóc!!!Prosím vás ako mám zaúčtovať pokl.bloček na ktorom je viac kanc.položiek ,okrem iných aj tlačiareň.V JÚ sa však dajú všetky do stlpca /výdavky odpočitateľné od ZD-Iné/Treba to všetko rozúčtovať po jednej položke?
Zita5
21.03.05,11:10
Já keď by som to zadala v Alfe - tak prevádzková réžia a jednotlivé členenia .
ata
21.03.05,11:31
Ďakujem Ti ,človek sa stále účí.Nečlenila som kanc. potreby do prevádzkovej réžie.budem si to musieť opraviť...
Miro77
22.03.05,06:56
Chcel by som sa pridať k tejto téme otázkou.

Ako zaúčtovať len časť z dokladu ?
Mám napríklad faktúru za telefón, ktorý sa používa aj na podnikanie aj súkromne.
Teraz neakým zázračným vzorcom vypočítam, že z 1000,-Sk faktúry pripadne do podnikania 600,-Sk.
Ako to mám dať do účtovníctva ?
To tam mám založiť celý doklad na 1000,-Sk ?
Priložiť aj ten vzorec ?
A do účtovníctva zaúčtovať len 600,- aj keď je doklad na 1000,- ???

Bežne sa to robí takto ?
evina
22.03.05,07:03
Chcel by som sa pridať k tejto téme otázkou.

Ako zaúčtovať len časť z dokladu ?
Mám napríklad faktúru za telefón, ktorý sa používa aj na podnikanie aj súkromne.
Teraz neakým zázračným vzorcom vypočítam, že z 1000,-Sk faktúry pripadne do podnikania 600,-Sk.
Ako to mám dať do účtovníctva ?
To tam mám založiť celý doklad na 1000,-Sk ?
Priložiť aj ten vzorec ?
A do účtovníctva zaúčtovať len 600,- aj keď je doklad na 1000,- ???

Bežne sa to robí takto ?
Miro 77, ja ten výpočet uvediem na fa, do výdavkov zaúčtujem len tých 600,- SK. a založím ju. Ak je faktúra uhradená cez účet dám ten zbytok na osobnú spotrebu.
dianad
28.07.05,06:39
Dobrý deň. Prosím o radu. Podnikateľ neplátca DPH JU má sídlo podnikania v trvalom bydlisku. Telefon je na jeho meno. Mám dať úhradu faktúry za telefon v celej sume alebo to mám nejako percentuálne vyjadriť na súkromné a firemné hovory? Aké by podľa Vás malo byť to percento? A ako potom účtovať úhradu, keď bola v hotovosti uhradená celá suma? Dakujem za odpoveď.
Ľuba
28.07.05,06:45
Mne kedysi na DÚ povedali, že paušál do nákladov nemôže ísť a z hovorov tiež nie všetko. Ja osobne to riešim tak, že si na konci roka dám ako nepeňažný výdaj telefónne hovory - nejakým percentom z hovorného. Faktúry za telefón nedávam do účtovníctva a platím ich zo súkromného účtu.
Zita5
28.07.05,06:51
Dobrý deň. Prosím o radu. Podnikateľ neplátca DPH JU má sídlo podnikania v trvalom bydlisku. Telefon je na jeho meno. Mám dať úhradu faktúry za telefon v celej sume alebo to mám nejako percentuálne vyjadriť na súkromné a firemné hovory? Aké by podľa Vás malo byť to percento? A ako potom účtovať úhradu, keď bola v hotovosti uhradená celá suma? Dakujem za odpoveď.Úhrada fa za telefón/ v určenej výške / = prevádzková réžia .

Čo sa týka výšky , musí sa rozhodnúť , že koľko z faktúry vie preukázať ako výdavky na zabezpečenie a udržanie si príjmu . Ale tu by som prihliadala na to , či má na MÚ - odd.podnikateľskej činnosti zahlásenú prevádzku a schválenú v mieste sídla/bydliska/ a či aj platí daň z nehnuteľnosti za priestory , ktoré využíva na podnikateľské účely . Možno niekomu brknem na strunu , ale už som sa s tým stretla , že pokiaľ sa neplatia určité poplatky za miesto , kde podnikám , tak daniari ten telefón neuznali do nákladov . Ale , boli prípady , že aj uznali . Je to na jednotlivcovi a a jeho štastí pri daňovej kontrole .
dianad
28.07.05,07:11
Ďakujem za odpoveď. Tak to radšej asi nedám. Veď tu sa jedná o pevnú linku a okrem toho on má aj mobil. Bolo by to asi veľmi nápadné.
dianad
28.07.05,07:17
Ozaj a ešte jedna otázočka, ak môžem. Faktúra napr. za mobil uhradená v hotovosti výdavkovým dokladom zakladám ju do pokladičných dokladov. Do došlých faktúr zakladám len faktúry uhradené cez účet. Je to zle? Veď keby som tu faktúru dala do došlých faktúr do výdavkových by som mohla dať len ústrižok z pošt. poukázky. Prosím vyjadrite sa ako to robíte vy.
Ľuba
28.07.05,08:14
Pokiaľ fa, neuhradíš v ten deň, keď bola vystavená, stáva sa Tvojim záväzkom - takže vrelo doporučujem dávať do knihy záväzkov. To, že máš v pokladni od dodávateľa len príjmový doklad - je v poriadku. Na ňom by malo byť napísané, že sa jedná o úhradu fa. xy.
darvas
28.07.05,08:52
Dianad, ja to robím tak, že faktúry uhradené v hotovosti dávam k výdavkovým dokladom do pokladne a faktúry uhradené z účtu dávam k bankovým výpisom ako doklad. Vlastne Prečo by si mal faktúru zaplatenú v hotovosti dávať k bankovým výpisom? Leda že ich dávaš všetky osobytne, ale to by si nemal prehľad.
dianad
28.07.05,09:00
Asi som sa zle vyjadrila. Ja dávam uhradené faktúry napr. mobil v hotovosti do fasciklu "Pokladničné doklady/. Faktúry ktoré boli uhradené cez banku, založím do fascikla "Došlé faktúry". Vo výpisoch mám len výpisy z Ban. účtu a poprípade pripnuté bloky z čerpačky, keď sa platí platobnou kartou. Je to
O.K.?
liba2
28.07.05,09:19
Dianad, ja to robím tak, že faktúry uhradené v hotovosti dávam k výdavkovým dokladom do pokladne a faktúry uhradené z účtu dávam k bankovým výpisom ako doklad. Vlastne Prečo by si mal faktúru zaplatenú v hotovosti dávať k bankovým výpisom? Leda že ich dávaš všetky osobytne, ale to by si nemal prehľad.Takto zakladám doklady aj ja v JÚ (teda svojom).
dianad
28.07.05,09:31
Dianad, ja to robím tak, že faktúry uhradené v hotovosti dávam k výdavkovým dokladom do pokladne a faktúry uhradené z účtu dávam k bankovým výpisom ako doklad. Vlastne Prečo by si mal faktúru zaplatenú v hotovosti dávať k bankovým výpisom? Leda že ich dávaš všetky osobytne, ale to by si nemal prehľad.
Ja som nenapísala že dávam faktúru zaplatenú v hotovosti k bankovým výpisom! Ale že ju dávam k pokladničným dokladom.
Jara
28.07.05,09:42
Ja dávam faktúry uhradené v hotovosti do pokladničných dokladov spolu s vyd. alebo prij. pokl. dokladom podľa toho či je vyšlá alebo došlá faktúra a to íisté robím s bankou. Pri bankovom výpise mám každú platbu hneď doloženú faktúrou došlou alebo vyšlou a pripnuté k výpisu. Neuhradené faktúry mám zvlášť v šanóne a keď sa uhradia opäť ich dám alebo k pokladni alebo k banke. Tak viem stále čo je neuhradené a je to aj prehľadnejšie pri kontrole saldokonta alebo pri upomienkach, keď je potrebné prefotiť faktúru ak ju nemajú...
AdaG
28.07.05,13:33
Ešte podotknem - už sme to tu preberali: Záleží aj na veľkosti firmy. Pri väčšom počte došlých aj vyšlých faktúr odporúčam osobitne si zaviesť šanón na došlé fa - uhradené, neuhradené a vyšlé faktúry. Pri účtovaní úhrady sa pohyb zobrazí v peňažnom denníku, kde je uvedené číslo danej faktúry, ďalej je úhrada zaevidovaná v knihe faktúr. Osobitne máš aj bankové výpisy a osobitne pokladňu. Tento spôsob je prehľadnejší vo veľkých firmách a bez problémov nájdeš kedykoľvek faktúru podľa jej čísla aj o sto rokov. Podľa spôsobu Jary by si musela hľdať v pokladni alebo pri výpisoch, ale pri menšom obrate je tento spôsob O.K.
lejka
28.07.05,13:53
Ja to tak robím tiež a dosť dlho,a odobrila mi to aj auditorka.Doklady zakladám do 1 šanóna -Peňažný denník,v členení :napr.JANUÁR-Pokladňa,Bank.výpisy.A zakladám,všetko,čo sme uhradili v hotovosti do Pokladne,čo cez účet do Bankových výpisov.Neuhradené vystavené fa .mám v šanóne Pohľadávky,došlé fa.neuhradené v šanóne Záväzky.Je to prehľadné,lebo hneď vidíme,kto nám dlhuje,prípadne ktorú fa. máme uhradiť my.
Poradové čísla v peňaž.denníku píšem na doklady podľa peňaž.denníka v PC/obrazovka/ a peňaž.denník vytlačím na konci roka,niekedy priložím aj zálohu prísluš.obdobia na diskete do euroobalu,nechám v poslednom spracovanom šanóne.
Eśte každý kvartál vytlačím pokladničnú knihu aj s inventarizáciou pokl.hotovosti,založím do šanóna-Peňažný denník.