danielak
04.03.08,08:22
Ak máte nápady, ktoré otázky by mali byť zaradené medzi stálice - teda vypracované otázky, prosím píšte ich do tejto témy.
Vypracované otázky by mali obsahovať najmä načastejšie vyskytujúce sa problémy z oblasti miezd a personalistiky.

Začínam:

- Zápočet odpracovaných rokov - čo všetko sa započítava
Poprosila by som o Váš názor ako by sa mal rátať odpracovaný rok, ktorý bol prestupný:
1) ako jeden rok
alebo
2) ako jeden rok a jeden deň - keďže je v prestupnom roku 366 dní
danielak
04.03.08,08:41
Poprosila by som o Váš názor ako by sa mal rátať odpracovaný rok, ktorý bol prestupný:
1) ako jeden rok
alebo
2) ako jeden rok a jeden deň - keďže je v prestupnom roku o jedne deň viac
mysimis
04.03.08,08:45
ako 366 dní.
danielak
04.03.08,08:52
Ale ak odpracuje pozedzme 10 rokov a nich boli dva roky prestupne zapíšem mu do zápočtového listu 10 rokov a 2 dni alebo len 10 rokov?
mysimis
04.03.08,08:54
10 rokov a 2 dni.
danielak
04.03.08,08:56
Akom zákone by som mohla najsť popis ako postupovať pri počítaní odpracovaných rokov a dní?
katkaj
04.03.08,08:57
Nedávno sme to tu riešili, pozri si priloženú tému od príspevku 76

http://www.porada.sk/t41759-p2-zapocet-rokov.html
danielak
04.03.08,09:18
Ďakujem. Prečitala som si tému započet rokov. Ale aj tak neviem na základe čoho počítate prestupný rok ako 1 rok a 1 deň. Veď rok je vždy rok aj keď je prestupný? Mohli by ste mi napísať nejaký zdroj (zákon, komentár) kde je to napísané, že sa to má takto počítať.
katkaj
04.03.08,09:28
Ďakujem. Prečitala som si tému započet rokov. Ale aj tak neviem na základe čoho počítate prestupný rok ako 1 rok a 1 deň. Veď rok je vždy rok aj keď je prestupný? Mohli by ste mi napísať nejaký zdroj (zákon, komentár) kde je to napísané, že sa to má takto počítať.

neviem či existuje na toto nejaký výklad ale v Zákonníku práce je že treba vydať zamestnancovi potvrdenie o dobe trvania PP. V zápočte máš dobu trvania vypísať v rokoch a dňoch. Preto ja počítam dobu trvania v dňoch ktoré potom prerátam na roky. A kalendárny rok je pre mňa 365 dní.

§ 75
Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní


(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
e) údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2).
f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76 ods. 6.
jankasm
04.03.08,13:05
Poprosila by som o Váš názor ako by sa mal rátať odpracovaný rok, ktorý bol prestupný:
1) ako jeden rok
alebo
2) ako jeden rok a jeden deň - keďže je v prestupnom roku 366 dní

Ja by som ho počítala ako jeden rok. ;)