GejzaH
04.03.08,08:46
Zamestnanec je zároveň aj SZČO a z podnikateľskej činnosti platí sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu. Má platiť odvody do SP aj z pracovného pomeru?

Keď sa nemýlim, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, platí zo všetkých príjmov len z max. VZ na sociálku tj. ak má z troch zamestnaní 100.000 Sk, platí len z 75044 príp. 28142, pričom maximum u každého zamestnávateľa sa posudzuje samostatne. Platí to aj pre horeuvedený prípad?

V sociálke nám povedali, že súbeh dvoch poistení v tomto prípade nastáva len vtedy, ak by jeho plat z pracovného pomeru dosiahol max VZ tj. 75044 (to nemá) a teda nech pekne platí aj z pracovného pomeru. Čo vy na to?
Jozef Mihál
04.03.08,08:57
Poistné na SP sa prednostne platí z PP. Ak v PP dosiahne VZ 75044 Sk, ako SZČO neplatí nič - okrem rezervného fondu, ten platí ako SZČO bez ohľadu na PP, až do výšky VZ 75044 Sk.

Viď § 138 ods. 19 zákona 461/2003 Z.z.
GejzaH
04.03.08,09:00
Tak to bola rychlovka, ďakujem pekne.